Sloop en nieuwbouw Eilandje Urk

 

De woningen van Eilandje Urk worden gesloopt. In de plaats daarvan komt er nieuwbouw. Het gaat om de 99 eengezinswoningen aan de Buysstraat, de Bosch Kemperstraat en de Adriaan Kluitstraat. Het slopen begint in 1 april 2018. Er worden circa 87 nieuwe, energiezuinige eengezinswoningen gebouwd. Die boodschap kregen bewoners op 22 februari te horen van Vivare.

 

 

“Al langere tijd liepen we met de vraag: wat moeten we met deze woningen doen?” zegt Sigrid Punt van Vivare. “Onderzoek naar de kwaliteit van de woningen wees uit dat de staat erg slecht is. Soms zit er zelfs betonrot in de funderingen. Ingrijpend renoveren was een oplossing, maar dat brengt veel overlast met zich mee, zoals tijdelijk verhuizen. En het comfort van de woningen zou minder blijven dan bij nieuwbouw. Daarop hebben we besloten te slopen en nieuwe woningen te bouwen.”

Hoe nu verder? Daarvoor stelde Vivare een ‘sociaal plan’ op. Allereerst krijgt iedereen het recht om terug te keren in een nieuwe woning. Een terugkeergarantie. Sigrid Punt:  “Voor de tussentijd bieden we een wisselwoning aan. Die is gestoffeerd, dus heeft men weinig verhuiskosten.”

Verder krijgen bewoners een verhuiskostenvergoeding 5910 euro. Te gebruiken om onkosten van de verhuizing te dekken. Dat kan zijn vanuit de wisselwoning terug naar een nieuwe woning in Eilandje Urk. Of naar een woning ergens anders.

Bewoners die ervoor kiezen niet meer terug te keren, krijgen de allerhoogste prioriteit bij het toekennen van een woning in Arnhem en omstreken. Die zogenaamde ‘stadsvernieuwingsurgentie’ betekent dat men voorrang heeft op iedereen en bij elke woning van elke woningcorporatie in de regio.

Huursubsidie

 

Naar verwachting wordt eind van dit jaar duidelijk hoe nieuwbouw eruit gaat zien. Wel duidelijk is dat de huurprijzen variëren tussen 593 en 710 euro (prijspeil 2017). “Afhankelijk van het inkomen, bieden we woningen aan tegen een huurprijs passend bij dat inkomen. Dus goedkopere woningen voor lagere inkomens. Je kunt dus altijd terugkomen.”

Vivare legt vanaf maart bij alle bewoners een huisbezoek af. “Dat moet duidelijk maken wat dit alles voor bewoners betekent. Wat hun wensen zijn, welke vragen ze hebben. En of ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij inschrijven bij Entree, want hier moet iedereen zich (gratis) inschrijven die een huurwoning wil. Dus ook bewoners van Eilandje Urk.”

 

Reactie bewoners  

“Ik ben op zich wel blij. Ik heb de wc nog in de keuken; dat is niet lekker bij het koken. Maar we gaan straks wel meer betalen. Of isolatie de energielast zoveel drukt, moet nog maar blijken. Ik wil het liefst op mijn oude plekje terug, met dezelfde buren. Nu is het een loterij. Je weet niet wie je nieuwe buren worden. Spannend allemaal.”Afe, Buysstraat.

 

 
“Ik heb gelijk actie ondernomen. Ik wil hier weg. Het wordt hier een aso-buurtje. Heb je die rotzooi gezien in die tuin daar, en die kerstverlichting aan de muur. Stel dat je daar straks naast komt te wonen. Na veertig jaar hier, ben ik blij dat we de gelegenheid krijgen te verhuizen. Nee, geen naam, want dan krijg je trammelant.” Bewoner Adriaan Kluitstraat.

 

“Super! Ik kom niet meer terug. Vanwege mijn leeftijd. Ik ga op zoek naar een woning waar je kunt blijven wonen. Gelijkvloers dus. Maar als er seniorenwoningen waren gebouwd was ik wel gebleven. Toch is het dubbel. De oudste straat van de buurt verdwijnt. Die mooie, oude uitstraling, met dat verspringen van de gevels. Die charme ben je straks kwijt.” Mevrouw Nesselaar, Adriaan Kluitstraat.