Parkeerdruk op randen wijk neemt toe

 

Op steeds meer plekken in de wijk ervaren bewoners overlast door parkeren. Bezoekers van het centrum – waaronder veel ambtenaren – zoeken een parkeerplek net buiten het stadshart en komen in het Arnhemse Broek terecht. Enige jaren geleden was dit voor de Van Verschuerwijk aanleiding betaald parkeren in te voeren, met een (betaalde) parkeervergunning voor bewoners. Nu worstelen andere delen van de wijk met hetzelfde vraagstuk.

 

 

 

 

 

Statenkwartier

 

Steeds meer automobilisten wijken uit naar het Statenkwartier, sinds in het Spijkerkwartier en op een deel van de Groen van Prinstererstraat betaald parkeren is ingevoerd. Op zoek naar vrij parkeren kwamen automobilisten terecht in het onderste deel van de Groen van Prinstererstraat en de Thorbeckestraat. Ook de straten daar omheen kregen te maken met parkeeroverlast (en beschadiging aan auto’s).

Bewoners vroegen de gemeente Arnhem daar wat aan te doen. Er werd een bewonersavond georganiseerd waar 70 bewoners op af  kwamen – er waren 700 bewoners aangeschreven. ‘We hebben die avond als gemeente gezegd: we hebben geen plan’, vertelt wijkmanager Arno Tiernego. ‘Wel wilden iedereen de kans geven te vertellen wat hij wilde. Daar kwam een top 3 uit.’

Betaald parkeren zien bewoners niet zitten, dat werd klip en klaar. Wel willen ze strenger handhaving van overtredingen. ‘Lastig’, aldus Tiernego, ‘want heel Arnhem heeft maar zeventien handhavers. Toch kwam er iets belangrijks uit: politie, handhavers en Parkeerbedrijf zullen in de periode vanaf eind september tot aan de herfstvakantie streng controleren in gebieden van betaald parkeren. En ze schrijven direct een bon uit.’ Gehoopt wordt op een afschrikkende werking.

Ander voorstel van de bewoners: vijftig betaalde parkeerplaatsen voor het ROC opheffen en gebruiken voor vrij parkeren. Tiernego: ‘Dit moet eerst door de wethouder worden goedgekeurd. Gebeurt dit, dan gaat dat op 1 januari in.’ Daarnaast komt er een enquête over invoering van betaald parkeren op de hele Groen van Prinstererstraat. Deze enquête zal worden gehouden onder bewoners die nu nog geen parkeervergunning hebben.

 

Willem Barendszstraat en omgeving

Vanaf 1 januari wordt betaald parkeren (tot 23 uur) ingevoerd  in de Rijpstraat, Willem Barendszstraat, Johan de Wittlaan (aan zijde het Broek, tussen Van Oldenbarneveldtstraat en Heemskerckstraat), Broekstraat (tussen Van Oldenbarneveldtstraat en Heemskerkstraat en Stadhoudersstraat (tussen Willem Barendszstraat en Heemskerkstraat).

 

Verschuerplein, Transformatorplein

 

Hier geldt: betaald parkeren tot 18 uur. Er komen echter klachten dat na 18 uur alle parkeerplekken bezet zijn door auto’s van buiten de buurt. De gemeente kwam met het voorstel betaald parkeren te verlengen tot 23 uur. Daar waren veel bewoners echter tegen. Dit in verband met bezoek dat moest gaan betalen. En ook bijvoorbeeld kunstenaars hadden hier moeite mee omdat ze vaak na 18 uur werken en klanten krijgen.

‘Voor hierover wordt beslist gaan we de stemming peilen’, zegt wijkmanager Tiernego, ‘De wethouder, die hierover gaat, wil namelijk eerst horen wat het draagvlak is in de wijk.’