Aanpak voor meer veiligheid

 

Een speciale aanpak moet veiligheid in de wijk verder vergroten. Aanleiding is de overlast op de Nieuwe Havenweg en het gedrag van jongeren rond de Symfonie. In beide gevallen is de overlast al een stuk minder geworden.

 

Om de veiligheid te vergroten is er een keer in de zes weken overleg tussen wijkagenten, handhaving, straathoekwerker, ambulant jongerenwerker en de wijkmanager. “We maken duidelijke afspraken wie wat doet bij overlast door groepen, en wie het aanspreekpunt is”, zegt wijkmanager Arno Tiernego. “Dat aanspreekpunt is in eerste instantie straathoekwerker Daniël.”

“Ook maken we afspraken wat te doen als zijn aanpak niet lukt, en wat er nodig is om het wel voor elkaar te krijgen. Want de overlast moet hoe dan ook worden bestreden.”