Zonnepanelen op water Nieuwe Haven

 

De gemeente Arnhem gaat zonne-energie opwekken met zonnepanelen op het water, langs de landtong in de Nieuwe Haven. Het gaat om vele honderden panelen. De locatie is eigendom van de gemeente.

 

Het zonnesysteem kan bovendien gunstig uitpakken voor de havenfunctie. Momenteel liggen de boten in de winter soms zes rijen dik, wat de haven weinig flexibel maakt. Door de zonnepanelen te combineren met een steiger worden extra ligplaatsen gecreëerd, wat de druk op de huidige ligplaatsen zal verminderen. De steiger wordt tegen de zuidzijde van de rij zonnepanelen aangelegd

Het is niet de bedoeling, en de gemeente verwacht ook niet dat dit gebeurt, dat er door een

extra steiger meer schepen komen te liggen. “Voor de haven biedt het zonnesysteem met steigers dus een verrijking in het gebruik. De haven is straks veelzijdiger te gebruiken”, aldus de gemeente.

 

Vissers

De combinatie zonnepanelen met steiger biedt ook kansen voor een systeem onder water om de onderwaterkwaliteit te verbeteren. Dat is goed voor het ecologisch leefklimaat.

De gemeente heeft ook stilgestaan bij de vissers, die de landtong gebruiken “zowel 's nachts als ook voor wedstrijden”. De gemeente wil met de hengelsportfederatie bekijken of het zonnesysteem met vissen te combineren is. en of er anders eventuele alternatieve locaties beschikbaar zijn voor de vissers.