Willem Barendszstraat: Wel of niet betaald parkeren

Binnenkort huis-aan-huis-enquête 

 

Binnenkort kunnen bewoners in en rond de Willem Barendszstraat een brief in de bus verwachten met de vraag: bent u voor of tegen betaald parkeren in de buurt? Dit als vervolg op een bewonersbijeenkomst op 28 augustus. “Er was geen duidelijke meerderheid voor of tegen betaald parkeren”, zegt wijkmanager Arno Tiernego, “en als gemeente willen we er geen besluit doorheen douwen. We willen eerst volledig inzicht geven hoe bewoners hier tegenover staan. Dat gebeurt nu met een huis-aan-huis-enquête."

 

Je bent even met de auto naar het ziekenhuis bent geweest of je hebt kind naar school gebracht, komt thuis en in de hele straat is geen vrije parkeerplaats meer te vinden. Allemaal bezet door auto’s van ambtenaren van gemeentehuis en Rijkswaterstaat. Die konden daar mooi gratis parkeren. Bewoners van in en rond de Willem Barendszstraat  kregen er schoon genoeg van en trokken bij de gemeente aan de bel.

Ze traden enige tijd geleden in overleg met wijkmanager Arno Tiernego, opbouwwerker Rob Klingen en een ambtenaar Mobiliteit van de gemeente Arnhem. Hun oplossing: betaald parkeren. Die oplossing werd per brief aan zo’n honderd bewoners in en rond de Willem Barendszstraat gestuurd. Met daarbij de uitnodiging: als je er wat van vindt, laat het dan horen op een bewonersavond op 28 augustus. Arno Tiernego: “Het uitgangspunt was: áls er gekozen wordt voor betaald parkeren dan moet er draagvlak voor zijn.”

 Op 28 augustus waren zowel voor- als tegenstanders. Het werd een goeie avond, ook omdat bewoners blij was dat bij een oplossing betrokken te worden. Ze legden argumenten op tafel als “moeten wij betaald gaan parkeren voor een probleem dat ambtenaren veroorzaken?” en: “straks zijn andere straten in de wijk aan de beurt”.  Ook werd duidelijk dat de gemeente het probleem erkent. En ook probeert haar ambtenaren te ontmoedigen hun auto daar neer te zetten,  “maar je kunt ze niets verbieden.”

Uiteindelijk stemden de bewoners over het volgende voorstel: bewoners kopen voor 140 euro per jaar een parkeervergunning (pakweg 40 cent per dag) zodat ze verzekerd zijn van een parkeerplek, terwijl anderen voor parkeren moeten betalen. Tiernego voegde daar aan toe: “Als dit het beleid wordt, zal dit ook worden gehandhaafd.”

De uitkomst van de stemming was ongeveer fifty fifty. Er was geen grote meerderheid voor of tegen. “De vraag was toen: wat gaan we hiermee gaan doen? Als gemeente willen we dit voorstel er niet doorheen douwen. Daarom gaan we een huis-aan-huis-enquête houden, om volledig zicht te krijgen hoe de buurt hier tegenover staat. De stem is dus aan de bewoners.”

 

Het probleem rond en in de Willem Barendszstraat is vergelijkbaar met de situatie in de Van Verschuerwijk, enige jaren geleden. Daar werd toen betaald parkeren ingevoerd. Met succes: de ambtenaren zochten elders vrije parkeerplaatsen. Die  werden echter gevonden in en rond de Willem Barendszstraat. Het zogenaamde waterbedeffect. Het probleem heeft zich dus verplaatst  - iets waarvoor bewoners in de Van Verschuerwijk destijds al waarschuwde.