Wijkprogramma 2018: Prettige wijk op peil houden

 

Het Arnhemse Broek is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling is geweest. Dit was mogelijk dankzij samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk. En door een extra financiële impuls (Vogelaargeld). “Een en ander heeft geleid tot een prettig leefbare wijk, waarbij de aandacht ligt om dit op peil te houden.” Het  Wijkprogramma 2018 is daar volledige op gericht.

 

Dit stelt de gemeente Arnhem in het Wijkprogramma Arnhemse Broek voor 2018. In dit wijkprogramma  staan aandachtspunten  om de wijk nog verder hogerop te helpen. Twee zaken springen hierbij in het oog. De pijlen moeten gericht worden op kinderen en jongeren; met name waar het gaat om hun levensstijl en geldzaken. Daarnaast moet de focus op schuldenproblematiek en werkloosheid onder volwassenen.

Het is de wens van wijkbewoners zelf. Dit kwam naar voren uit wijkgesprekken die het Team Leefomgeving begin dit jaar voerde met bewoners en professionals in de wijk (waaronder scholen, politie, thuisorganisaties).

“We wilden een beeld krijgen hoe bewoners tegen ontwikkelingen in de wijk aankijken”, zegt Arno Tiernego van het Team Leefomgeving. “Om daar achter te komen, zijn we bij mensen thuis op de koffie geweest. Ook hebben we gesproken met professionele organisaties in de wijk. Met hen samen moeten we de kar immers trekken”

 

Focus vanaf 2018

Al deze gesprekken hebben een beeld geschapen van waarop de focus in het Arnhemse Broek de aankomend tijd moet komen te liggen. Dit is vastgelegd in het Wijkprogramma 2018. Een soort vervolg op de Wijkactieplannen, zoals die de voorgaande jaren zijn gemaakt – toen eveneens in samenspraak met bewoners. Het Arnhems College van Burgemeesters en Wethouders zette onlangs haar handtekening onder de inhoud van het Wijkprogramma.

 

Belangrijkste punten Wijkprogramma 2018

 • Het aantal kinderen met een onderwijsachterstand groeit. Investeren in jeugd en jongeren is van groot belang. Onder meer door aanpakken van schooluitval. Jongeren moeten geholpen worden naar werk. En bij schulden.
 • De werkloosheid in de wijk is hoog, het besteedbaar inkomen is daardoor laag. Er moeten meer mensen aan het werk. ‘Van de bank af’.
 • Er is een toenemende vraag naar hulp bij schuilden. Daarop focussen. Ook preventief, dat wil zeggen: voorkomen van schulden en vroeg opsporen.
 • Richten op gezondheid, er is veel overgewicht – ook bij kinderen
 • Hulp bij opvoeding.
 • Bewoners hebben minder contact met elkaar, kunnen minder bij elkaar terecht met hulpvragen. Het aantal vrijwilligers daalt (mantelzorgers blijft gelijk). Mensen zijn minder gehecht aan de eigen buurt. Het gevoel van eenzaamheid stijgt.Reden om het aantal ontmoetingsplekken in de wijk te versterken. Evenals bewonersinitiatieven – in combinatie met al bestaande sociale initiatieven. Dit moet leiden tot meer ‘kennen en gekend worden’.
 • Ondanks een daling blijft het gevoel van onveiligheid te groot. Daarnaast ervaar de buurt meer problemen zoals verschillende soorten overlast. Ook stijgt het gebruik van drugs en alcohol. Maatregelen die dit moeten tegengaan zijn: Sloop en nieuwbouw ‘Eilandje Urk’ en tegelijk kijken naar sociale omstandigheden.  Aanpak van verschillende soorten overlast in de wijk, zoals van drugs. Aanpak van verloedering en (grof)vuil. Kijken naar de veiligheid van het fietspad Jan van Riebeeckplein/Stadhoudersstraat. 

 

Trends in de wijk.

 • Veel bewoners verwachten dat de buurt de aankomende tijd verder vooruit gaat.
 • Er is een daling van voortijdig schoolverlaters, maar het aantal blijft hoog (zie artikeltje elders).
 • Er is een groei van aanvragen van hulp bij schulden.
 • Minder mensen sporten.
 • Minder mensen zetten zich actief in voor buurtverbetering.
 • Het gevoel van onveiligheid is gedaald, maar wisselt door de jaren heen.
 • De sociale overlast stijgt.