Wat vindt u wel/niet belangrijk in uw wijk?

 

Veiligheid in de wijk. Een goed onderhouden wijk. Een groene wijk. Dat is de top drie van wensen, waar bewoners het liefst geld in zouden stoppen. Dat bleek op 21 maart tijdens een actie op de parkeerplaats bij de Aldi. Bewoners konden met stickers antwoord geven op de vraag: Wat vindt u wel/niet belangrijk in uw wijk?

 

In feite was de vraag: ‘We hebben één zak met geld. Waar zou je dat geld in willen stoppen om méér van te hebben. En waarin niet?’ Op een paneel kon men kiezen uit twaalf onderwerpen. Zo werd duidelijk waar wijkbewoners op dit moment wel of geen voorkeur aan geven.

De actie duurde twee uur. Flink wat bewoners wilden wel hun ei kwijt. Ook kinderen. Ook waren er raadsleden van VVD, CDA en PvdA aanwezig om van bewoners te horen wat ze te vertellen hadden

Enkele gehoorde opmerkingen:

  • ‘Bij mij is ingebroken.
  • ‘Er zijn te veel huisjesmelkers, waardoor er verkeerde figuren in de wijk wonen.’
  • ‘Het Statenkwartier is de parkeerplaats van het Spijkerkwartier aan het worden.’
  • ‘Iemand is na 37 jaar verhuisd vanwege overlast, en kreeg geen gehoor bij instanties.’
  • ‘De rotonde (ovatonde, ovale rotonde, red.) bij de Symfonie is gevaarlijk, want onoverzichtelijk; je wordt niet gezien door auto’s.’
  • ‘Winkels zijn moeilijk bereikbaar.’
  • ‘Er is wateroverlast.’
  • ‘Het parkeerbeleid werkt als een waterbed.’

 

Uiteindelijk kwam er een top 3 uit, met Veiligheid op nummer 1. Onderhoud op 2, en Groen op 3. ‘Niet echt opvallend’, reageert wijkmanager Arno Tiernego van het Team Leefomgeving. ‘Deze drie staan ook hoog in het wijkprogramma. Omdat ze daar al in staan zal er zeker aandacht voor blijven.’

Wijkprogramma

In de wijk moeten voldoende voorzieningen zijn, afgestemd op de behoefte van de wijk. Deze behoefte wordt onder andere in beeld gebracht door gesprekken met bewoners. Op grond daarvan worden belangrijke thema’s duidelijk – en projecten opgestart. Deze thema’s staan in het wijkprogramma van de gemeente Arnhem, dat jaarlijks wordt aangepast.

 

Dat geldt natuurlijk ook voor de andere onderwerpen, maar die staan niet bovenaan het lijstje. Arno Tiernego: ‘Mensen vinden sporten bijvoorbeeld wel belangrijk, maar ze vinden ook dat je  – als er minder geld is - daar dan maar zelf voor moet betalen. Als je gezond wil blijven moet je daar maar zelf in investeren, hoor je dan.’ Dat geldt trouwens ook voor cultuur;  naar het theater gaan bijvoorbeeld.’

Opvallend vindt hij ook dat er weinig stickertjes werden geplakt bij Ontmoeten. ‘Mensen vinden dat wel belangrijk. Maar vinden ook dat je dat zelf kunt betalen.’

‘Het was een geslaagde actie’, concludeert de wijkmanager. ‘Een actie die voor herhaling vatbaar is. Zeker omdat het ook een mooi middel is om met wijkbewoners in gesprek te gaan. Dan hoor je het uit eerste hand.’

 

De 12 keuzeonderwerpen:Veiligheid. Onderhoudsniveau. Groen. Wonen. Duurzaamheid. Overlast. Verkeersveiligheid. Wijkdemocratie (invloed uitoefenen op wat er in de wijk gebeurt). Sport en Cultuur. Ontmoeten. Voorzieningen. Anders.