Vroegtijdig schoolverlaters aanpakken

 

Het aantal jongeren dat hun school niet afmaakt is hoog, in het Arnhemse Broek. Hoewel het aantal daalt, blijft het cijfer een van de hoogste in Arnhem. Jongeren halen hierdoor geen diploma. En vinden later heel moeilijk werk – als ze het al vinden. Hun toekomst wordt uitzichtloos. Reden genoeg om dit nog kordater aan te pakken, vindt Arno Tiernego van het Team Leefomgeving in de wijk.

 

“We zetten nu de eerste stap”, vertelt hij. “We praten met scholen, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers, straathoekwerker, het team vroegtijdig schoolverlaters. Afijn, iedereen die met vroegtijdig schoolverlaters te maken heeft.

Kernvraag is: hoe komt het dat jongeren buiten de boot vallen? “Het doel is dat alle instanties elkaar makkelijker gaat vinden, en om uit te zoeken wat extra nodig is om samen vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. Daarna volgt stap twee: afspraken maken voor een vervolg.”