Vernieuwing in de wijk verbetert leefbaarheid

 

Veel Vogelaarwijken gaan er weer op achteruit. Dat alarmerend bericht was pas geleden uitgebreid in het nieuws. Het Arnhemse Broek is een Vogelaarwijk. Gaat die ook achteruit? Evenals veel wijkbewoners, herkent wijkmanager Arno Tiernego die achteruitgang absoluut niet. “Daar hoort het Arnhemse Broek niet bij. Over het algemeen gaat het hier best goed. Wel vragen bepaalde buurtjes en straatjes om extra aandacht en zorg.”

 

Grote delen van het Arnhemse Broek gaan er juist op vooruit, onder andere doordat ze worden vernieuwd. Denk aan Eilandje Urk, Rijnwijk, Graswinckelstraat, Van Verschuerstraat. “Vernieuwing bevordert de leefbaarheid”, stelt de wijkmanager. “De wijk gaat erop vooruit. Of behoudt op z’n minst zijn kwaliteiten.”

 

De vier plekken in de wijk waar vernieuwing plaatsvindt:

 

Eilandje Urk  

 

Op 14 september werd officieel gestart met de sloop van eilandje Urk. De sloopwerkzaamheden zijn nu bijna klaar. Na de sloop wordt de bodem schoongemaakt. Daarna volgen voorbereidingen voor het leggen van nieuwe kabels en leidingen.

Over parkeren langs de Bosch Kemperstraat zegt aannemer Hegeman: “Die straat is voor het bouwverkeer. Wij vragen u uw auto niet op de rijbaan te parkeren maar in de daarvoor bestemde vakken langs de straat.” Dit verkleint de kans op schade en onveilige situaties enorm.

 

Graswinckelstraat 

 

Op de plek van de school op de Graswinckelstraat komen veertien koopwoningen. De ontwikkeling van plannen is in volle gang. Dit gebeurt in goed overleg met buurtbewoners. Begin november legde architectenbureau Studio OxL de bewoners een uitgewerkt plan voor. “Over het algemeen reageerden bewoners positief op onze ideeën”, aldus de architect.

Wanneer de bouw begint en hoe het dan zit met de toegankelijkheid van de straat, wordt pas duidelijk als de aannemer bekend is. Bewoners kunnen overigens niet meebeslissen en ook geen alternatieve ideeën eisen. “Wel kunnen ze ideeën aandragen die we eventueel mee kunnen nemen als deze haalbaar zijn.”

Veertien nieuwe koopwoningen is een hele verandering. Dat begrijpt de architect best. “Maar bewoners begrijpen ook dat de kwaliteit in hun straat vermindert bij verval van de school. Of als de school wordt verbouwd naar woningen voor alleenstaanden, studenten of statushouders. Of wordt verhuurd aan een stichting.”

Met name buurtbewoner Jan van de Pol stelt zich zeer actief op bij de ontwikkelingen in de Graswinckelstraat.

 

 

Rijnwijk     

 

Rijnwijk wordt in delen gesloopt. Zodra er een blok van drie of vier woningen leeg staat, komt de sloophamer in beeld. Een aantal bewoners wacht nog op nieuwe woonruimte. Tot die tijd blijven ze in Rijnwijk wonen. Ze zullen niet worden gedwongen tot verhuizen.

 

 

Van Verschuerstraat  

 

De nieuwbouw langs de Van Verschuerstraat is in volle gang.