Verkeer in en om de wijk

 

Geen nieuwe ovatondes. Voorlopig geen snelfietspad. Eenrichting Thorbeckestraat en Van Slingelandtstraat. Aanpak rotonde Oude Zevenaarseweg. een overzichtje van ontwikkelingen van verkeerssituaties in en rond het Arnhemse Broek. 

 

 

Ovatondes

De twee ovatondes (ovale rotonde) bij de Groen van Prinstererstraat en de Symfonie zijn onoverzichtelijk, valt te horen uit de mond van bewoners. Automobilisten zien fietsers en voetgangers over het hoofd. ‘Het is een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd.’

Wijkmanager Arno Tiernego kent de klachten, maar bij de Symfonie komt geen nieuwe ovatonde, zegt hij. ‘Dat kost 2 ton. Dat geld is er niet. Wel gaan we kijken of de situatie met bepaalde maatregelen redelijk eenvoudig is op te lossen.’

‘Bij de Groen van Prinstererstraat is de situatie in feite erger dan bij de Symfonie’, vervolgt hij.  ‘Dat komt mede door de parallelweg. Men moet daar te veel verkeersstromen in de gaten houden. Fietsers hebben daar voorrang maar ‘het blik’ geeft ze dat niet. Daarom hebben we daar gekeken naar opties voor fietsers. Wellicht dat we het een en ander gaan verleggen of gaan werken met verkeersborden.’

Intussen wijst hij erop dat de verkeersveiligheid op de Johan de Wittlaan ten opzichte  van een paar jaar geleden enorm is verbeterd. ‘Toen was het een racebaan met vier banen en ook nog eens een busbaan.’

 

Geen snelfietspad

Tegelijk is besloten ook de geplande aanleg van het snelfietspad op een later tijdstip uit te voeren. Het fietspad gaat lopen vanaf de Johan de Wittlaan, over de Hugo de Grootsstraat naar de Vosdijk, als onderdeel van een lang snelfietspad door Arnhem naar Velp.De gesprekken met bewoners starten dit voorjaar/zomer.

 

Eenrichting Thorbeckestraat en Van Slingelandtstraat

Deze twee straten zijn eenrichtingverkeer geworden in de tijd van prostitutie in het Spijkerkwartier. Nu dat verleden tijd is, is het volgens bewoners logisch éénrichting af te schaffen. Wijkmanager Tiernego heeft daar begrip voor. ‘We gaan dit meenemen in afwegingen, samen met betaald parkeren in de Thorbeckestraat. We hierover voor de zomer met bewoners en organisaties in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.’

 

Rotonde Oude Zevenaarseweg

De rotonde op de Oude Zevenaarseweg blijkt al langere tijd gevaarlijk, Er zijn regelmatig aanrijdingen, met ‘veel blik en schrik en schaafwonden’. Gelukkig waren er  nog geen ernstige ongevallen of vielen er doden. Toch is de situatie ernstig genoeg om de rotonde aan te pakken. Dit gaat aankomende zomer gebeuren.