Van Verschuerwijk: 'Communicatie liet te wensen over'

 

Verzakte woningen, scheuren in muren, plafonds en pleisterwerk. Omwonenden van Van Verschuerstraat klagen over schade aan hun huizen, veroorzaakt door de werkzaamheden op het terrein van de voormalige LTS op de Boulevard Heuvelink. Dit leidde tot veel irritatie en verlies van vertrouwen in een goede afhandeling van de schade. Begin juni werden afspraken gemaakt om de relatie en te herstellen.

 

‘Bij de communicatie tussen bouwer Klok en de buurt is het her en der mis gegaan’, geeft wijkmanager Arno Tiernego toe. ‘Er waren bij de gemeente vier klachten bekend. Die zijn opgelost. Maar later bleken er ook nog 37 klachten bekend te zijn bij de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).’ De ODRA bemoeit zich onder meer met toezicht en handhaving bij bouwprojecten.

Deze 37 klachten zijn volgens Tiernego individueel allemaal goed afgehandeld binnen wettelijke normen. Bijvoorbeeld door verzekeraars erbij te betrekken, zoals bij scheuren. ‘Het punt is echter dat niet bekend was dat er zovèèl klachten waren. Binnen de wettelijke normen waren die goed afgehandeld, maar er is niet naar het geheel gekeken. Doe je dat wel dan zie je de volledige omvang van overlast voor omwonenden. En tref je daarop maatregelen. Duidelijk is dat er met de communicatie iets mis is gegaan. Dat is ook in de gemeenteraad aan de orde geweest.’

De gemeente heeft toen tegen de bouwer gezegd: doe iets aan de overlast, ook al valt die binnen de normen. Ofwel: plaats de zaak in breder perspectief en tref dan maatregelen om overlast te voorkomen. Dat zal het vertrouwen van bewoners ten goede komen.

Om de gang van zaken in de gaten te houden, zijn begin juni afspraken gemaakt tussen gemeente, bouwer Klok, het opbouwwerk en bewoners. Tiernego: ‘We hebben nu elke twee weken overleg.’

Ook heeft Klok een website waar bewoners met hun klachten terecht kunnen: www.klokgroep.nl/contact/meld-hinder/

Bouwtechnisch onderzoek
In januari 2019 is een bouwtechnisch onderzoek gedaan bij de woningen rond het bouwterrein. Dit om de staat van de woningen te beoordelen vóór aanvang van de werkzaamheden (nulmeting). Sommige bewoners lieten de onderzoekers niet binnen, waardoor nu niet bepaald kan worden of de klachten over schade terecht zijn of niet.