Rijnwijk

 

In een deel van Rijwijk heeft de sloophamer al zijn werk gedaan. Vijftien woningen, die ook plat moeten, zijn echter nog steeds bewoond. Daarin leven bewoners die er officieel wonen (reguliere bewoners). Én een aantal bewoners die er officieel geen recht op heeft maar er tijdelijk mág wonen. Die laatste groep zijn voornamelijk kinderen van reguliere bewoners, die in leeggekomen woningen zijn getrokken. Het wordt gedoogd dat zij er wonen.  

 

Sommige leegstaande woningen in Rijnwijk zijn kunstachtig versierd

 

De gemeente en woningeigenaar Volkshuisvesting zijn met deze ‘gedogenconstructie’ akkoord gegaan, althans tot 1 november 2017. Vanaf die datum is van deze niet-reguliere bewoners de huur opgezegd; zij zouden de woning dan moeten hebben verlaten. Dit was niet het geval.

Eind 2017 heeft daarom een gesprek plaatsgevonden tussen Volkshuisvesting en alle bewoners. Daarbij is afgesproken dat de niet-reguliere bewoners tot 1 maart mogen blijven. Zij krijgen dus uitstel, maar geen alternatieve woning aangeboden. Voor de reguliere bewoners is dat wel het geval: zij krijgen een woning aangeboden.

Zodra de reguliere bewoners zijn vertrokken, zal Volkshuisvesting ook hun woningen gaan slopen. Het nieuwe bestemmingsplan van Rijnwijk is inmiddels in de gemeenteraad geweest. Daarin staat dat op de locatie Rijnwijk nieuwe woningen zullen worden gebouwd.