Nieuwe opbouwwerker Mohamed Akrouni

 

‘Mensen echt verder helpen, dat wil ik graag’

 

Sinds 1 augustus is Mohamed Akrouni (47) opbouwwerker van het Arnhemse Broek (Broek, Statenkwartier, Nieuwe Kadekwartier, Van Verschuerwijk, Rijnwijk). Na het afscheid van zijn voorganger Rob Klingen, is het hoog tijd hem voor te stellen. Mohamed, roepnaam Mo, is de trotse vader van dochter Isis (12), woont in Tiel en heeft veel ervaring opgedaan in de (jeugd)zorg en maatschappelijke hulp- en dienstverlening.
(door Inger Boogh)

 

 

Mo kijkt er erg naar uit om bewoners te helpen bij het uitwerken van plannen en initiatieven voor de wijk. Zijn uitgangspunt: alles wat bewoners zelf kunnen doen, laat hij ze zelf doen. Maar waar hulp nodig is, kan hij dat bieden.

 

Die hulp kan heel verschillend zijn:helpen bij het vinden van de juiste weg naar financiële ondersteuning, bij het uitwerken van plannen, andere mensen ergens bij betrekken of formulieren invullen. Hij hoopt dat zo te doen dat men het de volgende keer zelf kan. Met andere woorden: hij coacht om mensen echt verder te helpen.

Het is duidelijk. Mo is enthousiast, heeft veel ideeën, maar zoekt ook nog naar de juiste aansluiting bij de bewoners en de wijk. Daarom loopt hij bijvoorbeeld ten minste eenmaal per week een half uur door de wijk. Dan kijkt hij om zich heen om ideeën op te doen. Ook hoopt hij bewoners tegen te komen om mee in gesprek gaan. Zijn fiets heeft hij vanuit Tiel naar Arnhem verhuisd –  naar goed voorbeeld van collega’s. Zo kan hij voor werkafspraken de auto laten staan en de wijk nog beter leren kennen.

 

Straatambassadeurs

Een opvallend idee van Mo: ‘Ik zou graag zien dat elke straat een ambassadeur krijgt. Met die ambassadeurs kun je sneller informatie delen tussen de bewoners en de gemeente.’ Om hiermee te beginnen, wil hij de komende tijd inzicht krijgen in welke bewonersgroepen en sleutelpersonen of straatvertegenwoordigers er al bestaan, en welke buurten juist nog afvaardiging kunnen gebruiken.

 

Opbouwer heeft schakelfunctie

Als opbouwwerker heeft Mo een schakelfunctie tussen de bewoners en de gemeente, met als doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Hij werkt daarbij nauw samen met wijkmanager Arno Tiernego van het Team Leefomgeving. Hun doel is samen tot de beste oplossingen te komen. Zowel voor bewoners als voor de gemeente. Ook het wijkplatform speelt daarbij een rol.

 

Meer weten over Mo, je (aan)melden als ambassadeur, of als je zijn hulp zoekt?

06-15873945 / m.akrouni@rijnstad.nl

Inloopspreekuur (Symfonie, Valckenierstraat 1): dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

(Inger Boogh, schrijfster van dit artikel, is bewoonster van het Arnhemse Broek en lid van het wijkplatform)