Nieuwe kansen voor De Blokhut

 

De Blokhut blijft open. Eind april besloot de gemeente De Blokhut een nieuwe kans te geven. “Tijdens een bijeenkomst, met ook bewoners, kwamen er veel frisse ideeën en plannen op tafel. Als we daar de helft van kunnen realiseren, heeft De Blokhut weer toekomst voor de wijk.” Dat zegt Arno Tiernego van het Team Leefomgeving (gemeente Arnhem). Hij was degene die de knoop moest doorhakken.

 

 

De ideeën en plannen kwamen van bewoners, maar ook van bijvoorbeeld het jongerenwerk en uit de kunstsector. Ze varieerden van een leesclub tot een theehuis, van fietsenherstel to het van buurtbanken, oefenen van muziek, barbecueën, jeu de boule, oude ambachten. Enkele activiteiten zij al gestart (zie hieronder).

“Ik heb hier veel vertrouwen in”, zegt ook opbouwwerker Rob Klingen. “Dit gaat zich rond praten in de wijk, wat de bekendheid snel zal vergroten – en bewoners zal trekken. Het lijkt erop dat in de wijk voldoende draagvlak bestaat om met De Blokhut door te gaan.”

 

Bewoners dragende kracht

Daarmee wijst hij naar de wijkbewoners. “Zij hebben het voortouw genomen. Bewoners moeten de activiteiten gaan dragen. Als dat gebeurt, en zij komen ook met programma’s en plannen, is het bestaan van De Blokhut voor jaren verzekerd. Daar begint het nu op te lijken.”

Van belang is dat De Blokhut zich niet alleen op kinderen richt. Arno Tiernego: “De Blokhut kan niet alleen draaien op sport en spel voor kinderen – in dan nog alleen in de zomer of bij goed weer. Het moest breder. Dat is het nu.” Waarbij zij vermeld dat sportbuurtwerker David enorm goed werk verricht. Hij weet in tientallen kinderen op het Krajicekveldje aan het sporten te krijgen. “Maar dat alleen is niet genoeg om De Blokhut open te houden”, benadrukt Tiernego.

 

Beheer

De volgende stap is het beheer van De Blokhut. “Dat moet goed geregeld zijn, voor de bestendigheid”, zegt Rob Klingen. “De bedoeling is dat het beheer in handen komt van actief betrokken bewoners.” Vanaf september zal worden onderzocht hoe dit gestalte moet krijgen. Gedacht wordt aan een stichting, bestaande uit bewoners, ondersteund door het opbouwwerk en geld van de gemeente.

Vanaf september krijgt De Blokhut vervolgens een jaar de tijd om te kijken wat mogelijk en nodig is. Ofwel: of De Blokhut werkelijk bestaansrecht heeft en klaar is voor een bruisende toekomst.

 

Te doen in De Blokhut:

  • De laatste twee weken van juli staan in het teken van ‘Groen’, met: Moestuinbakken maken om eigen groente in te kweken, zaadbommen en zaaipotjes maken, vogelhuisjes timmeren, bijenhotels maken, de wijk door op zoek naar plekken om groener te maken. Graag vooraf opgeven: 06 44 44 98 51 of: info@hetkinderwijkteam.nl
  • Elke dinsdag 15:45 - 17:30 uur: Voetbalschool Vitesse Hattrick 6/12 jaar,
  • Elke donderdag 14:30 - 16:00 uur: Kindercafé 4/9 jaar;
  • Elke donderdag 16:00 - 18:00 uur: Sportinloop 10/21 jaar;
  • Elke  14:30 - 16:00 uur: Sportinloop 8/12 jaar;
  • Zie verder ook het Zomerprogramma (klik voor Agenda)

 

  •