Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

 

Tijdens de vergaderingen van het Wijkplatform op 26 september en 1 november zijn de volgende aanvragen goedgekeurd:

€ 1500,-          Winterfeest  Symfonie

€   750,-          Bewoners Johan de Wittlaan 10-54

€   350,-          Burendag Groen van Prinstererstraat

€   175,-          Burendag wijkbrunch Het Broek

 

Voor het wijkplatform van 13 december stonden de volgende aanvragen op de agenda:

€ 12.781,-       Voor fietsrekken op de Johan de Wittlaan

€   3.000,-       Broek in de pan 2019

Welke van deze bedragen zijn toegekend was bij het drukken van deze krant (net) niet bekend.

 

Het wijkplatform zoekt doorlopend nieuwe leden. Heeft u belangstelling, reageer via de genoemde site of mail naar r.klingen@rijnstad.nl