Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder het kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

 

Na toekenning van een aanvraag wordt de aanvrager gevraagd om naderhand:

  • bonnen te overleggen van aangeschafte spullen/betaalde rekeningen
  • óf schriftelijk dan wel mondeling verslag te doen van de uitgevoerde activiteit.

 

Het wijkplatform beoordeelt de aanvragen. Bij de laatste vergadering van het Wijkplatform op 16 mei zijn de volgende aanvragen goedgekeurd:

Aanvrager                               Doel                                                               Bedrag

Yolanda Kluen                       Plantjesmarkt Statenkwartier                        €    500,00

Jan van der Pol                     Schoonmaakactie Statenkwartier                 € 2.400,00

Chris te Lintelo                      Rommelmarkt 't Broek                                  €    500,00

E.Yalcinkaya -J. Badloe        Iftar                                                               €    630,00