Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het Wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk, dit jaar 38.500 euro). Doel an het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download die van www.arnhemse-broek.nl onder kopje Bewoners (formulier ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

 

Aanvragen ingediend voor                         worden behandeld op de WPF-vergadering op

3 mei                                                              woensdag 16 mei           19.30-21.30 uur

14 juni                                                            donderdag  28 juni         19.30-21.30 uur

 

Toegekende aanvragen Wijkplatformvergadering april:

Aankleding boomspiegel (van Slingelandtstraat)     €      60,00

Plantjesmarkt Statenkwartier                                       € 1.300,00

Buitenspeeldag                                                                € 1.050,00

Kinderkamp                                                                     € 1.500,00

Fitpoint                                                                              € 5.700,00