Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder het kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

 

Tijdens de vergaderingen van het Wijkplatform op 12 december 2018 zijn de volgende aanvragen goedgekeurd:

€  8.600, -       voor vier fietsrekken (model spijkerbroek)

€  3.000,-        voor Broek in de Pan

€  2.000,-        voor Theater De Plaats

 

Na toekenning van een aanvraag wordt de aanvrager gevraagd om naderhand:

  • bonnen te overleggen van aangeschafte spullen/betaalde rekeningen
  • óf schriftelijk dan wel mondeling verslag te doen van de uitgevoerde activiteit.