Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder het kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

 

Na toekenning van een aanvraag wordt de aanvrager gevraagd om naderhand:

  • bonnen te overleggen van aangeschafte spullen/betaalde rekeningen
  • óf schriftelijk dan wel mondeling verslag te doen van de uitgevoerde activiteit.

 

Bij de laatste vergadering van het Wijkplatform zijn er geen aanvragen binnengekomen en/of goedgekeurd.

 

Het formulier op deze website is tijdelijk niet interactief. Het beste is het formulier uitprinten, invullen en afleveren in de Symfonie bij opbouwwerker Rob klingen.