Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

Aanvragen ingediend voor:            Worden behandeld op (wijkplatformvergadering):

 

20 oktober                                            2 november

  1 december                                      12 december

 

Tijdens het overleg van de agendacommissie op 13 september mei zijn de volgende aanvragen van positief advies voorzien. In de vergadering van 28 september nam het Wijkplatform hierover een besluit; dit besluit kon helaas niet meer mee in deze krant.

 

            - Danny de Leeuw: Dartavond /Wijk competitie (€ 500,-)

            - Annie Westerhof: Naaiclub (€ 100,-)

            - Anton Stinessen: Bankje speeltuintje Ulrick Hubertstraat (€ 600,-)

 

Nota bene:  Het wijkplatform zoekt doorlopend nieuwe leden. Heeft u belangstelling, reageer via de genoemde site of mail naar r.klingen@rijnstad.nl