Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

Aanvragen ingediend voor:            Worden behandeld op (wijkplatformvergadering):

 

15 juni                                                    28 juni

14 september                                        26 september

 

Tijdens de laatste vergadering van het Wijkplatform zijn de volgende aanvragen toegekend:

  • Onderhoud en aanschaf materialen Heinsiushoftuin, € 900,00, aanvrager Ans Mansveld
  • Interieur design Blokhut, bedrag € 500,00, aanvrager Astrid Ariës

 

Nota bene:  Het wijkplatform zoekt doorlopend nieuwe leden. Heeft u belangstelling, reageer via de genoemde site of mail naar r.klingen@rijnstad.nl