Geen angst in de wijk

 

Avond over oppakken vermeende terrorist

 

Eind vorig jaar werd op de Valckenierstraat een vermeende terrorist opgepakt. Het Broek was toen even wereldnieuws. De wijk raakte er niet door in paniek. Helemaal onberoerd liet het voorval bewoners echter niet, later bleek er toch wat onrust te leven. Om zorgen in beeld te krijgen, werd op 9 januari een avond georganiseerd voor bewoners dicht bij  Valckenierstraat. Er kwamen tien bewoners op af.

 

 

Uit niets bleek dat bewoners bang waren. Niemand sprak zijn of haar zorgen uit over wat er was gebeurd. Wel zei de wijkagent dat hij verbaasd was over wat hij achteraf hoorde. ‘Na het oppakken zeiden mensen dat er ’s nacht mannen in jurken en met baarden op bezoek kwamen. Waarom niet vooraf? Laat voortaan vooral vóóraf weten als je iets vreemds ziet.’

 

Huis uitzetten

Naar aanleiding van het ‘oppakken’ kwamen er wel andere dingen op tafel. Bijvoorbeeld over ‘oneerlijkheid’ bij het huren van een woning.

‘Als ik mijn huur niet betaal, word ik eruit gezet. Waarom kan het gezin van een terrorist blijven zitten?’ Een ander zei: ‘Ook bij een wietplantage  kom je op straat te staan, maar een terrorist niet.’

Niels Emeis kon zich die vraag wel voorstellen. Emeis is van de gemeente Arnhem  (Openbare Orde en Veiligheid).  Hij legde uit hoe het wettelijk in elkaar steekt. In het huurcontract staat dat je bij een wietplantage je huis uitgezet kunt worden, maar er staat niets in het contract over een strafbaar feit als terrorisme. En als het juridisch niet in het contract is opgenomen, is het volgens de wet niet haalbaar iemand uit zijn huis te zetten.

‘Ik kan me voorstellen dat het onredelijk voelt’, reageerde wijkmanager Arno Tiernego, die ook aanwezig was. ‘Maar juridisch zit het nu eenmaal zo in elkaar.’

Hij wees nog op iets anders.’Wietplanten ziet iedereen in huis staan. Bewoners in dat huis weten er dus vanaf. Dus zijn ze mede schuldig, en kunnen ze worden uitgezet Maar weet een moslimvrouw van de activiteiten van haar man? In de moslimwereld worden vrouwen daar vaak buiten gehouden.’’ Met andere woorden: vrouwen en kinderen zijn niet schuldig zolang het tegendeel niet is bewezen. Dus kun je ze ook niet uitzetten.

 

Prettig wonen

Bewoners werd gevraagd of ze prettig in de wijk woonden of niet. Allemaal woonden ze er prettig, zo bleek. Op de vraag of er wat moest veranderen, kwamen er antwoorden over scheve stoeptegels of kapotte verlichting. Wijkmanager Arno Tiernego: ‘Wel zei men dat er meer moest komen voor werkende mensen in de wijk. Men wilde na het werk  activiteiten in de Symfonie.’