De Wijkagenten melden

   

  • Een verslaafde man met een eigen huisje. Een prima plek voor andere verslaafden om ook te gebruiken. In de wijk was zo’n adres. Het was er een komen en gaan, dag en nacht. De bewoners kon de bezoekers niet buiten de deur houden. De buurt was de overlast spuugzat. Volkshuisvesting en de wijkagent gingen met de man om tafel. Er kwam een afspraak: hij zou bezoekers weigeren en de politie mocht te allen tijde de woning binnengaan om ongewenste bezoek te verwijderen. Een poster op het raam maakt dit nog eens duidelijk. Nu is het afgelopen met de bezoekers. En de bewoner raakte zijn woning niet kwijt. Om hem verder op de rails te helpen is de hulpverlening ingeschakeld.

  • ‘Hoe zit het nu eigenlijk met de voorrangskwestie op de kruising Heemskerckstraat/ Johan de Wittlaan/ Groen van Prinstererstraat en dan met name voor de fietsers?’ Deze vraag kwam van een wijkbewoner. Welnu: op de weg zijn haaientanden aangebracht. Dat betekent dat u, als fietser en automobilist, voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Johan de Wittlaan. Dat spreekt voor zich.

Maar wat te doen in het midden van de kruising? Hier geldt de regel “rechtdoor op dezelfde weg gaat voor”. Ofwel: wanneer een automobilist linksaf wilt slaan, moet deze een fietser die rechtdoor wil, voorrang verlenen. Ook wanneer de fietser links van de automobilist staat opgesteld.

  • Er kwamen klachten vanuit winkelcentrum De Lely van ondernemers en bezoekers over personen die daar alcohol zaten te drinken, te bedelen en drugs te gebruiken. En dat mag niet. De politie startte, in samenwerking met de gemeente, een project waarbij tijdens de zomermaanden intensief werd gecontroleerd. Er werden meerdere bekeuringen uitgedeeld en een tweetal aanhoudingen verricht. Hierdoor werd het winkelen daar weer een stukje prettiger.
  • Onlangs troffen wij een (anoniem) briefje aan in onze brievenbus over winkelwagentjes die in de wijk worden aangetroffen. Men neemt een vol wagentje mee en haalt de boodschappen naar binnen. Het lege wagentje wordt vervolgens in de struiken geduwd. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het schaadt het aanzien in de wijk en het is bovendien strafbaar. Ook wanneer u een geleend karretje niet terugbrengt is dat een strafbaar feit. Dit gaat natuurlijk een (heel) beperkt aantal mensen aan, maar menigeen stoort zich (terecht) aan dit gedrag..
  • U bent altijd welkom om dergelijk gedrag en andere zaken en zorgen bij ons te melden! Tot ziens in de wijk of op ons spreekuur,

Johan de Wittlaan 301.

dinsdag 19 - 20 uur

donderdag 14 - 15 uur

Afspraak: 0900-8844 (ook buiten openingstijden)