De Wijkagenten melden:

Parkeren in de wijk.
Rijgedrag in de straten.
Jongeren in de wijk.
Geluidsoverlast.
Rijden zonder rijbewijs. 
Vakantietijd. 

 

  • Parkeren in de wijk. De gemeente Arnhem laat in steeds meer straten betalen voor het parkeren. Hierdoor gaan mensen zoeken naar plaatsen waar ze niet hoeven te betalen. De laatste tijd zijn er meerdere klachten bij ons binnengekomen. Er wordt geparkeerd op trottoirs en groenstroken. Ook ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen blijken regelmatig de regels te overtreden. Om de excessen aan te pakken zal er de komende tijd gehandhaafd worden.
  • Rijgedrag in de straten. Onze wijk is nogal dichtbevolkt en soms spelen kinderen gelukkig nog buiten. In hun spel vergeten ze wel eens om uit te kijken. De straten zijn niet breed en een ongeluk zit in een klein hoekje. Wilt u daar rekening mee houden? Wees alert en rij rustig, houd rekening met uw (buurt)kinderen!
  • Jongeren in de wijk. Voor de jeugd is er De Symfonie. Daar kunnen ze, onder begeleiding, ontspannen, sporten en zelfs chillen. Onlangs was er, na een voetbalwedstrijdje, onenigheid ontstaan tussen twee groepen. Op straat daagde men elkaar vervolgens uit. De politie kwam ter plaatse en moest ingrijpen. Dat is jammer en zou niet nodig moeten zijn. Door de jongerenwerkers werden afspraken gemaakt met de raddraaiers om te voorkomen dat het weer zo uit de hand loopt.
  • Geluidsoverlast. Soms is er reden voor een feestje. Vaak laten mensen het even aan hun directe buren weten. Dat is wel zo netjes, maar.. geen vrijbrief om de hele nacht voluit lawaai te maken. Bij meldingen van geluidsoverlast krijgt de veroorzaker (vaak) eerst een waarschuwing en zo de kans om de overlast te laten stoppen. Wanneer dit niet helpt zal bij een tweede bezoek een bekeuring volgen. En als zelfs dat niet afdoende is zal de geluidsapparatuur in beslag worden genomen. Laat het zo ver niet komen, houd rekening met elkaar.
  • Rijden zonder rijbewijs. Onlangs werd een wijkbewoner van ons bekeurd voor het rijden in een auto zonder rijbewijs. Dat is een zwaar delict, dit omdat de gevolgen, wanneer het mis gaat, erg groot kunnen zijn. Wanneer u op zo’n moment schade veroorzaakt aan een ander draait u zelf voor de kosten op. En dat geldt ook wanneer u/jij zonder rijbewijs op een scooter of bromfiets rijdt. Doe dat dus niet! Wanneer iemand voor de 2e keer wordt betrapt wordt vaak het voertuig in beslag genomen!
  • Vakantietijd. De zomervakantie staat weer voor de deur. We wensen u een goede vakantie. Ook in de vakantieperiode proberen wij u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Onze spreekuren willen we zoveel mogelijk door laten gaan, maar we kunnen niet garanderen dat het altijd lukt.

 

Een hartelijke groet van uw wijkagenten, Rene Huls, Henk Westerhof