De Blokhut. Niet alleen praten, ook doen!

 

Prachtige ideeën van bewoners om De Blokhut nieuw leven in te blazen, zijn tot nu toe gestrand. “Bewoners zijn gewend dat hun ideeën door bijvoorbeeld beroepskrachten worden overgenomen en georganiseerd. Dat gebeurde niet, dus bleven ze liggen”, zegt wijkmanager Arno Tiernego. “Dat heeft bij ons geleid tot een omslag: ondersteuning en hulp zijn nodig. Dat kan door samenwerking tussen bewoners en professionele partijen.”

 

Bewoners die al eens hadden laten weten goede ideeën en plannen te hebben, ontmoetten eind januari beroepskrachten in de wijk, die óók plannen hebben voor De Blokhut. “We wilden de plannen van bewoners en beroepskrachten naast elkaar leggen. En vervolgens kijken of die met elkaar overeenkomen en welke te realiseren zijn”, zegt Arno Tiernego.

Vooraf was bewoners gevraagd naar hun ideeën. Maar ook naar concrete uitvoering en welke hulp daarbij nodig was. Dit om beter grip te krijgen op hoe het verder moest. “Want het gaat niet alleen over praten over plannen, maar ook om doen!”

Globaal verwachtte wijkmanager Tiernego dat er op de bijeenkomst drie dingen uit zouden springen. Een. Dat de Blokhut groen en gezelliger moest worden - vandaar de leuze: Blokhut Groene Hart van de Wijk. Twee. Dat er vraag zou komen naar activiteiten voor volwassenen. Drie: dat er vraag zou komen naar activiteiten voor kinderen.”

 

Voor kinderen én volwassenen

Omdat de bijeenkomst plaatsvond nadat deze krant naar de drukker was, zijn Tiernego’s woorden een voorschot op wat er concreet uit zou komen. Wel wil hij een inschatting maken. “Allereerst verwacht ik plannen van bewoners die zich al actief hebben gemanifesteerd. Verder schat ik in dat de Paulusschool op het terrein van De Blokhut een speelplek wil maken, vergelijkbaar met wat de Hugo de Grootschool heeft gedaan: stenen eruit, vergroenen, speeltoestellen erin. Verder dat Het Broek Omhoog iets wil doen met kinderen. Evenals Mike Hoose met het KinderWijkteam. En waar het om volwassenen gaat, verwacht ik plannen van de Kansenfabriek.”

De verwachte overlappingen tussen plannen van bewoners en van professionals vergroot de kans dat men elkaars ideeën enthousiast zal gaan dragen. “Als dat gebeurt, denk ik ook dat ze beheer en uitvoering op zich nemen.” En dan is bereikt wat voor ogen staat: dat bewoners zelf plannen uitvoeren en beheren, ondersteund en geholpen door professionals.

“Dat is een omslag”, stelt Tiernego. “Samenwerking tussen bewoners en professionals. Dat zal niet in één keer lukken. Daarom we gaan helpen en ondersteunen, met Astrid Ariës als coördinator.”

 

Symfonie

Tijdens de bijeenkomst is op dezelfde manier gekeken naar de Symfonie. Nu onder leiding van Rijnstad, beheerder van de Symfonie. Ook de Symfonie kan immers wel wat nieuw leven gebruiken.