Bouw in en rond LTS Boulevard

 

In april start aannemer Klok Bouw met de nieuwbouw in en rond de voormalige LTS Boulevard. Momenteel worden de resterende fundamenten op het achterterrein van de school verwijderd. De binnenkant van het oorspronkelijke gebouw wordt bouwrijp gemaakt door de boel te strippen.

 

Klok zal in het gebouw 40 woningen realiseren. Op het achterterrein van de voormalige LTS, tegen de Van Verschuerwijk, verrijzen 123 woningen en appartementen. De bouw zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Buutbewoners staan over het algemeen positief tegenover deze ontwikkeling. De enige angst die ze hebben is die voor parkeeroverlast, met zoveel nieuwe woningen. Terecht? Er komt een enorme ‘parkeerbak’ tussen de nieuwe woningen en de Van Verschuerwijk. Overlast tijdens de bouw is helaas normaal. Wie tijdens de bouw echter klachten heeft, kan daarmee terecht bij een speciaal punt. Wat, waar en hoe wordt binnenkort bekend.