Blokhut wacht met smart op activiteiten

 

De Blokhut is van binnen mooi opgeknapt. Ook het Krajicekveld zal binnenkort worden opgepimpt, inclusief de dug out. Nu de activiteiten nog, waarvoor de Blokhut uiteindelijk bedoeld is. “Er zijn veel leuke ideeën, maar daar willen geen echte activiteiten uit voortkomen. Ook zijn er geen bewoners die De Blokhut willen beheren.”

 

 

Aan het woord is opbouwwerker Lies Vonk. Zij is speciaal aangesteld om De Blokhut weer leven in te blazen. Lies Vonk maakt een onderscheid tussen binnen- en buitenactiviteiten. “Buiten zie activiteiten vooral op het Krajicekveld, georganiseerd door Het Sportbedrijf Arnhem, Het Kinderwijkteam, het jongerenwerk, scholen.”

Met binnen doelt ze op De Blokhut. “De Blokhut is een locatie die een bijdrage levert aan de wijk. Met het beheer door bewoners zelf. En met activiteiten die bewoners zelf organiseren en in stand houden. Maar die mensen zijn er niet.”

Wel zijn er organisaties die activiteiten op poten willen zetten, maar dat is niet de bedoeling. “Dat zijn cadeautjes, waar bewoners niets voor hoeven te doen. We zoeken juist activiteiten die bewoners zelf dragen. Dan ontstaat een ‘natuurlijk loop’ naar de Blokhut omdat bewoners er zelf bij betrokken zijn. Dat geeft de grootste kans dat ze blijven bestaan. En dus De Blokhut ook.”

 

Vergroening

Toegegeven, er ligt één concreet idee: ‘vergroening’ rond De Blokhut: een tuin rond De Blokhut, die bewoners zelf inrichten en onderhouden. Lies: “Dat idee is er wel, maar staat al een hele tijd in de wachtstand, er zijn geen bewoners die verder iets ondernemen. En meer concrete plannen zijn er niet.”

Hoe nu verder? Lies: We geven het nog twee jaar. In die twee jaar gaan we kijken of de Blokhut zich ontwikkelt en een bijdrage levert aan de wijk. Ik heb nog wel een paar plannen, die ga ik nu verder uitwerken.”

Maar één ding moet duidelijk zijn: “De Blokhut is open als activiteitencentrum, maar mag geen tweede Symfonie worden. Het moet een aanvulling zijn op de activiteiten in de Symfonie. Ook moet De Blokhut geen soos worden of een soort buurthuis.”