Bewoners willen Transformatorplein vergroenen

Nieuwe Kadekwartier

 
Bewoners en ondernemers rond het Transformatorplein hebben het idee opgevat het plein te vergroenen. ‘We willen een plein dat straalt’, zegt Helena van lunchcafé Breaky’s.

 

‘“Oh, plein”, zeggen mensen nu die hier komen’, vertelt Helena. ‘Verder niks. Je wilt dat mensen enthousiast worden. Bovendien is het hier in de zomer snikheet. De hitte blijft hangen. Met groen daalt de hitte.’

Daarom wordt gedacht aan een groene ‘bak’, de verhoging op het plein gevuld met gras, bloemen en bomen. En tussen de verhoging en de parkeervakken bakken met bloemen, misschien wel bomen. ‘Ook willen sommige bewoners langs het plein groen aan de gevels’, zegt Helena, ‘dat kan, want de eerste meter voor het huis is van de bewoners.’

De bewoners hebben hun ideeën op papier gezet en aan de gemeente gestuurd. Ook worden ze voorgelegd aan de Aanjagers van het Aanjaagfonds.  Dat is een team van Arnhemmers dat wijk- en buurtinitiatieven helpt om energieprojecten op wijkniveau te realiseren. De Aanjagers kunnen helpen met een stappenplan. Iedereen die zelf iets op touw wil zetten, in straat, buurt of wijk, kan een Aanjager benaderen.

‘Maar vóór je naar de Aanjagers gaat is het verstandig om eerst met de gemeente en woningcorporaties om tafel te zitten’, adviseert wijkmanager Arno Tiernego. ‘Zet op een rijtje wat je wil, wat de mogelijkheden zijn, wat je gaat doen en wat het gaat kosten. Kijk daarbij samen tien jaar vooruit. Want je plannen moeten ook passen in de plannen van de gemeente en woningcorporaties voor komende tien jaar.’