Bewoners Urk voelen zich onder druk gezet

 

De sloop- en bouwplannen van Eilandje Urk zijn de bewoners rauw op hun dak gevallen. Ze voelen zich door Vivare onder druk gezet over het maken van keuzes, wat ze extra moeilijk vinden omdat hen gevraagd wordt hun huis te verlaten. Het gaat hen allemaal veel te snel. Ze hebben daarom bij diverse instanties aan de bel getrokken, waaronder het opbouwwerk in de wijk, Huurderbelangenvereniging De Brug en het Huurdershuis.

 

Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Vivare, Het Huurdershuis en opbouwwerker Rob Klingen. Dit was positief, maar de bewoners bleven zitten met vragen, die aan Vivare zijn voorgelegd.

 

 1. Waarom wordt de huur al opgezegd als je niet weet wat voor woningen er terugkomen?
 2. Kan er een regeling komen (‘spijtregeling’) zodat iedereen die een woning kiest tot bijvoorbeeld een jaar na dato alsnog mag terugkeren? Dat gebeurt namelijk vaker.
 3. Eén keer een wisselwoning weigeren is te streng. Als sloop nadert, maken mensen onder stress misschien te snel een keuze waar ze spijt van krijgen.
 4. Kun je op hetzelfde adres (straat en huisnummer) in de nieuwbouw terugkomen? Of anders in dezelfde straat terugkeren?
 5. Kun je straks op elke woning van de nieuwbouw reageren? En wordt de huurprijs als dat nodig is naar beneden bijgesteld voor lagere inkomens?
 6. Hoeveel mensen met een ‘stadsvernieuwingsurgentie’ hebben voorrang boven huidige bewoners op de nieuwbouw in Elandje Urk?
 7. Wanneer is de sloopvergunning afgegeven?
 8. Waarom moeten mensen die nu de woning verlaten spullen opruimen en weghalen? Alle woningen gaan uiteindelijk toch tegen de vlakte.
 9. Hoe zit het met de vergoeding als je naar een andere woning gaat?
 10. Wat gebeurt er met de monumentale bomen in de wijk?
 11. Sommige bewoners raken hun meettijd kwijt omdat ze vóór 2013 in de straat zijn verhuisd. Kunnen zij hun meettijd van vóór 2013 terugkrijgen? 

 

(Wordt vervolgd)