Arno Tiernego, wijkmanager en aanspreekpunt

 

Sinds een jaar is Arno Tiernego wijkmanager voor het Arnhemse Broek, tevens aanspreekpunt voor bewoners en beroepskrachten. Als zodanig speelt hij een rol van betekenis voor de wijk. Reden ook waarom hij in deze krant regelmatig aan het woord is. Op verzoek van verschillende wijkbewoners, stelt hij zich graag nogmaals aan u voor.

 

“Hallo. Ik ben Arno Tiernego, Wijkmanager en aanspreekpunt voor het Arnhemse Broek.

Met Anneke Nijman, Martijn Stappers, Monique de Leeuw, Gerbrig Dijkstra zit ik in team Leefomgeving in Centrum, Spijkerkwartier, Arnhems Broek (CSA).

Wij zijn sinds 1 januari 2017 samen met bewoners en beroepskrachten actief in de wijk, met als doel dat we als gemeente beter aansluiten bij waar de wijk behoefte aan heeft.
Als team leefomgeving CSA willen wij met plezier samenwerken zodat we samen betekenisvol kunnen zijn voor onze stad met aandacht voor wat kan.

 

In 2018 willen we samen aan de volgende onderwerpen werken:

  • ontmoetingsplekken versterken en waar nodig creëren, met aandacht voor kwetsbare groepen, sociale cohesie bevorderen samen met bewoners en partners,
  • samen met bewoners en partners de wijk vergroenen om elkaar in het groen te ontmoeten ter verbetering van het leefklimaat met aandacht voor de toekomst bestendige wijk.
  • in samenwerking met bewoners en partners de samenredzaamheid in de wijk organiseren op fysiek en sociaal vlak, met aandacht voor de mensen die dat zelf minder goed kunnen.”

Heeft uw info, ervaringen en ideeën over het Arnhemse Broek? Die zijn van harte welkom. Bel of mail Arno Tiernego! 06-50732459 / Arno.Tiernego@arnhem.nl


Opbouwwerker Rob Klingen

Opbouwwerker van het Arnhemse Broek is Rob Klingen. Hij is bereikbaar:

06-55321664, r.klingen@rijnstad.nl. Op dinsdag tussen 09.-17.00 uur aanwezig in de Symfonie. Andere dagen op afspraak.