22 september: Burendag Groen van Prinstererstraat

Voor jou en iedereen die aan Groen van Prinstererstraat en daar vlakbij woont, organiseren we dit jaar op zaterdag 22 september de eerste Burendag. Tussen 16:00 en 18:00 uur zijn er gezellige activiteiten, voor en door elkaar.

 

Wat gaan we doen ? Op de grasstrook in het midden van onze straat is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en gezellig samen te zijn met een drankje en hapje. Het hogere deel van de straat zal autovrij zijn (vergunning is aangevraagd) en om de kosten te dekken, is er subsidie aangevraagd.

Als je zelf graag actief wilt meedoen in de voorbereidingen of ideeën n hebt voor deze middag, dan horen we dat graag. Dat zou heel fijn zijn. Mail naar: koenberfelo@tele2.nl.
Na de vakantieperiode willen we onze plannen samen met jou verder uitwerken.
 

Thema: van Groen van Prinstererstraat naar Groene van Prinstererstraat€™
We willen de energietransitie niet afwachten, maar in actie komen om zelf bij te dragen aan een duurzamere en groenere straat. Om hiertoe te komen en daarmee tot een fijnere leefomgeving, hebben wij Groenbedrijf Spijkerkwartier gevraagd ons te helpen. Zij zullen snel na de Burendag een Straatberaad organiseren om iedereen te betrekken bij de ideeën daarover en mogelijkheden om concrete maatregelen te nemen.