Zomervakantie in het Arnhemse Broek

 

Wat is er in de Zomervakantie de doen in het Arnhemse Broek: klik hier

 

Statenkwartier Voormekaar

 

Zet 27 oktober maar vast in de agenda. Dan trekt een groepje buurtbewoners door de buurt  om bij mensen die het niet meer lukt hun tuintje op te knappen. Dit gebeurt  in een uur. Daarna gaan ze naar een volgend adres. Zo wordt een aantal tuinen onder handen genomen.  Als u het niet voor mekaar krijgt uw tuintje op te knappen, kunt u dit bij Statenkwartier Voormekaar aangeven. We kijken dan wat we kunnen doen.

 

Lees het volledige artikel

De Blokhut is weer open!

 

Tennis, hockey, voetbal, het KinderWijkteam biedt leuke sport- en spelactiviteiten. Speel je liever badminton of ga je liever waveboarden? Dat kan ook! Vraag hiernaar bij de begeleiding.

 

Lees het volledige artikel

Vrijdag Soepdag

 

Soep eten in De Blokhut. Tot eind september kan dit elke vrijdagmiddag, tussen half vijf en zes uur. Kosten: 50 cent. Je betaalt echter niets als je een tegenprestatie levert. Bijvoorbeeld helpen bij klussen in en rond de Blokhut. Of het maken van een lunch voor iedereen die helpt bij het klussen.

 

Lees het volledige artikel

Wandelclub

 

Er is een wandelclub in de maak. Liefhebbers kunnen zich melden – zie hieronder. Wandelen gebeurt in een rustig tempo, van (interessant) punt naar (interessant) punt . Er is geen minimum aantal deelnemers.

 

Lees het volledige artikel

De wijkagenten melden:

  • Eilandje Urk. Veruit de meeste bewoners van het Eilandje Urk zijn inmiddels vertrokken. De huizen worden ontmanteld en zullen plaats maken voor moderne, energievriendelijke woningen. De komende tijd zullen bewoners in de omgeving veel bedrijvigheid ervaren van werklui die komen slopen en opbouwen.  Mensen die in de directe omgeving wonen, zullen misschien vaker onbekende figuren zien rondstruinen. Heeft u de indruk dat er iets niet klopt of u ziet dat er wordt ingebroken: bel 112, De politie komt dan zo snel mogelijk ter plaatse.

 

Lees het volledige artikel

Schrijven levensverhaal lucht op

 

Laat je levensverhaal opschrijven tot een boek. “Dat is vooral goed voor jezelf! Je kunt alles eens van je afpraten. Het lucht op”, zegt Iti. Zij nam contact op met SWOA Levensboek. En daar heeft ze absoluut geen spijt van.

 

Lees het volledige artikel

Maak gebruik van het Wijkbudget

 

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk; dit jaar 38.500 euro). Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Download dit van www.arnhemse-broek.nl onder kopje Bewoners. (ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie).

 

Lees het volledige artikel

Laag inkomen? Dat kan beter!

 

Rondkomen met een minimuminkomen is moeilijk. Maar wist u dat u dat inkomen kunt verhogen? Daar zijn allerlei regelingen voor. De Formulierenbrigade kent ze allemaal. Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen, kwijtschelding van lasten en teruggave van belastinggeld. Laat dit geld niet liggen en maak gebruik van de voorzieningen die er voor u zijn. Het kan u veel euro’s opleveren.

 

Lees het volledige artikel

Sociaal Wijkteam Arnhemse Broek

‘Geen vraag is te gek’

 

Schulden. Een verschrikkelijk probleem. Maar schulden komen helaas veel voor in het Arnhemse Broek. “Wil je voorkomen dat schulden problematisch worden, dan is het belangrijk dat je op tijd bij ons komt. De hulp die je dan krijgt heeft heel vaak succes.” Dat zeggen Daphne van Deelen en Laura Koning van het Sociale Wijkteam.

 

Wijkbewoner Paul Frijstein met Daphne(l) en Laura(r) van het Wijkteam.

Paul: “Ik ben enorm geholpen dankzij het Wijkteam. Ik kon mijn verhaal kwijt, heb een opleiding gehad, heb weer structuur in mij leven en werk weer een beetje. Dat geeft rust in mijn hoofd.”

Lees het volledige artikel

<< Lees ook nieuwere artikelen  ||  Lees ook oudere artikelen >>