Buiten Gewoon Beter

 

 

Update: December  2016

 

Buiten Gewoon Beter is klaar 

Buiten Gewoon Beter is klaar. Alles wat gepland stond is gedaan, met uitzondering van de werkzaamheden in Urk. Die zijn doorgeschoven. Binnen de kaders van beschikbaar geld en wat is gedaan, ziet het erg goed uit. Wat klaar is ligt er prima bij.

Misschien is niet iedereen tevreden, maar het karakter van BGB is simpel gezegd ‘tegels rechtleggen’. Met hier en daar verbeteringen als bomen en gras, en nog wat extra’s, zoals in de Daendelstraat en Van Imhoffstraat. Ook hebben we hier en daar rioleringen vervangen en hebben we een mooi stukje werk in die straten achtergelaten. Niet in  alle straten, maar dat zat ook niet in het plan.

Nu is het een kwestie van vegen en schoonhouden. En misschien zijn er nog wat wensen blijven liggen. Het is aan de wijk om dat zelf aan te pakken. Dat kan voortaan via het Team Leefomgeving.”

 

 

Update: Oktober  2016

Het streven is de werkzaamheden van Buiten Gewoon Beter in deze maand oktober af te ronden. Het enige wat daarna nog moet gebeuren is het planten van bomen en ander groen. Dat zal in december plaatsvinden, omdat het dan vochtiger is. Dit is geen ingrijpende gebeurtenis, want de plantgaten liggen er al.

 

Ulrik Huberstraat 

Tegen de verwachting in, is de Ulrik Huberstraat een diepe bouwput geworden (foto). “We zouden daar het riool re-linen (een ‘sok’ aanbrengen, wat kan zonder de straat open te breken). Maar toen bleek dat het riool was ingestort. Dan is re-linen onmogelijk, dus moest er een nieuw riool worden gelegd”, zegt BGB-projectleider René van Eeten. Het wegdek wordt nu ook nieuw bestraat.

In de Graswinckelstraat  is re-linen wel mogelijk. Omdat het aanbrengen van de ‘sok’ via de putten in de straat gebeurt, zullen hier geen drastische ingrepen plaatsvinden zoals in de Ulrik Huberstraat.

 

Willem Barendszstraat     

De werkzaamheden in het zuidelijke deel (foto) zijn zo goed als afgerond. De trottoirs zijn vernieuwd, in de nieuwe parkeervakken liggen de oude klinkers van de rijbaan en in de rijbaan zelf ligt een nieuw formaat klinkers.

Van Eeten: “Het hele gebied daar heeft een mooie impuls gehad, van de Rijpstraat tot de Willem van Noortstraat. Wat nog rest is het noordelijke deel van de Willem Barendszstraat. Daar gaat in oktober (na week 42)gebeuren.

“Oorspronkelijk was het plan de Willem Barendszstraat voor de bouwvak klaar te hebben. Maar soms heb je tegenvallers. Hier was dat de hoge waterstand. We hebben de periode daarom moeten verlengen.”

 

Van Imhoffstraat

Hier wordt de laatste hand gelegd aan het herbestraten. Een gedeelte van de Daendelstraat was al voor de bouwvak klaar. Het speeltuintje aan de Broekstraat zal eind van het jaar worden omgebouwd.

 

Volledig overzicht van de BGB-werkzaamheden

Van alle geplande werkzaamheden per straat vindt u een kaart op de wijkwebsite www.arnhemse-broek.nl onder het kopje Buiten Gewoon Beter. De kaart is ook aanwezig in buurtcentrum Symfonie in de Valckenierstraat, en hangt bij aannemer Dusseldorp op de van Oldenbarneveldtstraat.  

 

 

Update: Juli 2016

 

‘We zijn goed op gang’ 

 

Door de hele wijk is Buiten Gewoon Beter aan de gang. De resultaten zijn goed te zien. “Het werk verloopt lekker, de planning is goed, er zijn nagenoeg geen klachten”, zegt BGB-projectleider René van Eeten. “Volgens de totaal-planning zijn we voor de bouwvak klaar. Maar hier en daar kan dat twee maanden daarna zijn.”

 

Het Broek

De van Heemskerckstraat ligt er bij als nieuw, evenals de Willem van Noortstraat en de Coenstraat. “Eind juni zijn ze helemaal afgewerkt en is ook het groen ingezaaid”, zegt de projectleider.

 

 

 

Maar er ligt ook nog werk te wachten. Zo zal in de Rijpstraat en Stadhouderstraat het riool worden verbeterd door middel van relinen –een ‘kous’ aan de binnenkant ter versterking van de rioolbuis. Indien noodzakelijk worden hier de aansluitingen van het riool op de huizen vernieuwd, tot aan de erfgrens (de tuinhekjes). Hiervoor gaan de stoepen open en wordt er  nieuw asfalt gelegd.

Verder zullen in de Willem Barendszstraat en De Rijpstraat de boomspiegels worden verruimd, waarna er groen wordt geplant. “Dat groen komt er na de zomer, anders moeten we elke dag water komen geven, bij wijze van spreken.”

Deze werkzaamheden zijn half juni gestart. Van Eeten: “Onze insteek is om voor de bouwvak klaar te zijn. Doordat er veel regen is gevallen, is het grondwaterpeil flink gestegen. Dat maakt het lastig, we moeten extra grondwater wegpompen. Daarvoor moesten we een nieuwe vergunning aanvragen; de vergunning die we hadden was voor ‘normale’ omstandigheden. En in de Willem Barendszstraat zit bodemverontreiniging. Dit soort dingen kunnen tot wat vertraging leiden.”

In de Daendelstraat en de Van Imhoffstraat zullen de straten worden verbeterd, nadat Vivare klaar is met het plaatsen van de schuren. “We gaan daar herbestraten en het groen verbeteren. De Daendelstraat vóór de bouwvak, De Imhoffstraat erna.”

Het speeltuintje aan de Broekstraat zal eind van het jaar worden omgebouwd.

 

Statenkwartier                  

De Statenlaan, Van de Spieghelstraat en Groen van Prinstererstraat zijn klaar. Ze liggen er weer mooi bij. Eind juni zijn de laatste zaken afgewerkt, waaronder het inzaaien van gras.

Ook de Thorbeckestraat zal voor de bouwvak klaar zijn. De Ulrik Huberstraat zal in de twee maanden na de bouwvak worden aangepakt. “Daar moeten we namelijk nog met het riool aan de gang”, aldus de projectleider. “Dat lukt niet meer voor de zomer.”

 

Alles overziend is het BGB-team tevreden. “Wat er ligt ziet er goed uit. En er zijn geen klachten. Dat is natuurlijk ook het doel. We proberen er het maximale uit te halen.” Het iedereen individueel naar zijn zin maken kan helaas niet, zegt hij. “Maar gezien de omstandigheden en het materiaal dat voor handen is, is het echt kwaliteit wat er nu ligt.”

 

 

Volledig overzicht van de BGB-werkzaamheden

 Van alle geplande werkzaamheden per straat vindt u een kaart op de wijkwebsite www.arnhemse-broek.nl onder het kopje Buiten Gewoon beter. De kaart is ook aanwezig in buurtcentrum Symfonie in de Valckenierstraat, en hangt bij aannemer Dusseldorp op de van Oldenbarneveldtstraat.  

 

 

 

Update: April 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden van BGB in volle gang. Statenlaan en Van Heemskerckstraat van boven tot onder aangepakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update: Januari 2016

 

Aannemer Dusseldorp nu aanspreekpunt voor bewoners

 

Op1 februari is aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, aan de slag gegaan met de laatste werkzaamheden van Buiten Gewoon Beter in Het Broek en Statenkwartier. Dit in opdracht van de gemeente Arnhem. Waar nodig worden straten, trottoirs, perkjes en speelplekjes opgeknapt. Ook zal in sommige straten het riool worden hersteld. De aannemer verwacht de klus half augustus dit jaar achter de rug te hebben, dus voor de bouwvak.

“Het gebied is erg groot. In overleg met de gemeente hebben we daarom besloten per straat te werken”, zegt Roel Hermans, projectleider van Dusseldorp ( foto rechts). “Een of twee dagen voor we in een straat aan de slag gaan, krijgen bewoners een brief met daarin wat we gaan doen. Maar we beginnen altijd met het riool, als dat hersteld moet worden.” Pas als het riool klaar is, volgen de werkzaamheden boven de grond.
De bomen in en rond de Thorbeckestraat vormen een uitzondering op de regel. “Die worden, in elk geval vóór 1 maart gekapt; dit in overleg met de gemeente. Dus voor het broedseizoen, als er nog geen vogelnestjes in zitten.” Deze bomen zijn gemerkt met een rode verfring om de stam, plus een aankondiging dat ze zullen worden gekapt.
Harm Peeters is hoofduitvoerder van de werkzaamheden, die met een ploeg van tien tot twaalf man worden geklaard. Hij zal het meest in de wijk aanwezig zijn en tevens het aanspreekpunt vormen bij vragen en problemen. “En als ik er niet ben, kun je altijd de voorman aanspreken. We zijn er voor vragen en om eventuele problemen op te lossen.”
Hoewel wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken, is dit niet voor honderd procent mogelijk. Peeters vraagt bewoners om begrip. “In principe kan iedereen altijd zijn woning met de benenwagen bereiken”, belooft hij. ”Maar als er bijvoorbeeld tijdelijk geen parkeerplekken voor de woningen zijn, kunnen we dat niet oplossen. Echter weer wel als een gehandicapte een eigen parkeerplaats heeft, dan zorgen wij voor een andere plek in de buurt.”
 

Volledig overzicht van de BGB-werkzaamheden

In november ontving u een brief met een overzicht van alle geplande werkzaamheden per straat.  Een kaart van deze werkzaamheden vindt u hier. De kaart is ook aanwezig in buurtcentrum Symfonie in de Valckenierstraat, en hangt bij aannemer Dusseldorp op de van Oldenbarneveldtstraat.  

 

 

 

Update: December 2015

Laatste werkzaamheden in 2016

Begin 2016 gaan in Het Broek, Statenkwartier en Eilandje Urk de laatste werkzaamheden van het project Buiten Gewoon Beter in uitvoering. Gedurende een half jaar zullen straten, trottoirs, perkjes, plantsoenen, speelplekjes, indien nodig, een opknapbeurt krijgen. Ook zal in sommige straten het riool worden hersteld.

Wie in een van in deze gebieden woont, heeft inmiddels een brief ontvangen, waarin per straat de werkzaamheden worden vermeld. Ook aan de hand van een kaart van de werkzaamheden kunt u een beeld krijgen waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Zie hier voor de kaart. De kaart is ook aanwezig in wijkcentrum Symfonie in de Valckenierstraat.

Planning

De precieze planning is afhankelijk van de aannemer. Vlak voor de werkzaamheden in uitvoering gaan, brengt de aannemer (firma Dusseldorp) u daarover per straat middels een brief op de hoogte.

 

De volgende werkzaamheden zullen nog dit jaar plaatsvinden

 • Nieuwe bomen

Voor de winter zullen op vier plaatsen in de wijk nieuwe bomen worden geplant: zes bomen in de Buysstraat, één op de parkeerplaats bij de Aldi, in de Willem Barendszstraat  drie als vervanging en één op het kruispunt met De Rijpstraat, en één in de berm op de Broekstraat bij de Willem van Noortstraat. BGB-projectleider René van Eeten: “We zetten de bomen voor de winter in de grond, zodat ze in de winter de tijd krijgen aan hun nieuwe standplaats te wennen en in het voorjaar fris zullen gaan groeien.”

 • Rijpstraat (zie ook hieronder).

Omdat hier, bij het relinen, ook de huisaansluitingen worden vervangen, gaat de straat gedeeltelijk open. “Lastig voor bewoners en fietsers”, weet BGB-projectleider René van Eeten, “daarom wachten we hiermee tot na de feestdagen. Zo ontstaat er in de kerstperiode geen overlast.”

 

Kruispunt Willem Barendszstraat – De Rijpstraat

 

“We krijgen een nieuwe buurt"

 

Terugkeer van een boom op de kruising Willem Barendszstraat met De Rijpstraat. Het kruispunt zelf bijna geheel groen. Ruimere boomspiegels in de hele Willem Barendszstraat en in De Rijpstraat, met daar omheen metalen hekjes (onder voorbehoud van financiering). En nieuw asfalt op het fietspad in De Rijpstraat.

 

“We krijgen een nieuwe buurt”, concluderen Jeroen Brands en Thomas van der Hulst, bewoners van de Willem Barendszstraat met De Rijpstraat. Dat succes kunnen de twee voor een groot deel op hun naam schrijven. Weliswaar vindt de opknapbeurt plaats in het kader van BGB, zonder hen was het nooit zover gekomen. Hun inspanningen maken duidelijk dat bewoners veel voor elkaar kunnen krijgen, met steun van de gemeente.

Aanleiding was een gebeurtenis zo’n vijf jaar geleden. Toen sloeg de bliksem in in de boom op de kruising Willem Barendszstraat en De Rijpstraat. “De boom verdween en het werd daar één betonnen vlakte”, vertelt Jeroen. “Dat was voor mij de trigger om groen in de buurt terug te krijgen. We hebben contact gezocht met het Wijkplatform. Dat zei: ‘Er is budget. Kom maar met een goed plan. En stem het af met meerdere mensen in de buurt’. Dat hebben we gedaan.”

De ogen werden gericht op een groenstrook in de Willem Barendszstraat. “Een drollenveld. Dat hebben we er met vijftien bewoners uitgehaald en beplant met laurier, daar zorgde de gemeente voor. Iedereen was super enthousiast. Maar we wilden verder.”

Thomas: “Ik was ook bezig met ideeën. Zo kwamen we samen en hebben we contact gezocht met René van Eeten, de projectleider van BGB. Daaruit bleek dat in deze buurt niet veel meer zou gebeuren dan relinen (riool verbeteren). We hebben hem toen gewezen op eerdere plannen en ook gezegd: we willen wel meedoen. Ons doel was vooral meer groen.”

Van Eeten stuurde hen globale tekeningen en ze gingen aan de slag. “We zijn met stoepkrijt naar buiten gegaan om te zien wat mogelijk was. Dat leverde heel wat leuke reacties op. We hebben een ontwerpje gemaakt: waar bomen weg, waar nieuwe, waar meer groen, waar ruimere boomspiegels. Er moest zoveel mogelijk beton verdwijnen en die boom op het kruispunt moest terug.”

“De gemeente ging met ons plan akkoord op voorwaarde dat bewoners zouden helpen bij het planten en zelf het onderhoud zouden doen. We hebben de animo gepeild, en er wilden achttien bewoners meedoen. Maar nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard welkom!”

Doordat de buurt zelf er de schouders onder zet, zullen De Rijpstraat en vooral de Willem Barendszstraat de aankomende maanden een gedaantewisseling ondergaan. Thomas en Jeroen: “Dit werkt heel motiverend. Je begint klein en wordt steeds enthousiaster. Straks, met nieuw groen en asfalt, hebben we een nieuwe buurt!”

 

 

 

 

Oktober 2015

Het Broek - Statenkwartier

 

In november beginnen de laatste werkzaamheden van BGB in het Statenkwartier en het Broek. Het gaat om het herstellen van bestrating, het rechtleggen van stoeptegels, repareren van rioleringen, weghalen en herplaatsen van bomen en ander groen.

“Het totaalplan en de tekeningen zijn klaar”, zegt BGB-projectleider René van Eeten. “We zoeken nu een aannemer die past bij het beschikbare budget. Als die bekend is, kan een planning worden gemaakt per straat. Ik denk dat het november wordt voor hij kan beginnen.”

De laatste werkzaamheden zullen ongeveer een halfjaar in beslag nemen. Op elk adres in de het Broek en het Statenkwartier zal een brief in de buis vallen met een totaaloverzicht van het geplande werk. Ook krijgt per straat iedereen een brief wanneer de aannemer daar aan de slag gaat.

 

Werkgroep Statenkwartier: ‘Aantal van onze wensen in het plan’

 

Om grip te krijgen op de mogelijkheden van BGB in het Statenkwartier, dacht de Werkgroep Statenkwartier hierover mee. Een mooi voorbeeld van bewonersbetrokkenheid.

“Onze aandacht werd getrokken omdat er bomen weg moesten”, vertellen Gijs van den Heuvel en Jan Wabeke (foto links) uit de werkgroep. “We vroegen ons af waarom. We hebben toen twee keer met een aantal bewoners en BGB-projectleider René van Eeten door de wijk gelopen, en niet alleen naar bomen gekeken. Er bleek nogal wat achterstallig onderhoud: stoeptegels scheef, rommelige boomspiegels, straten met hobbels en gaten, vervelende verkeersdrempels, overbodige betonpaaltjes. Ook bleek dat het budget te krap was om alles aan te pakken.”

De werkgroep heeft daarop René van Eeten een ‘wensenlijstje’ voorgelegd. Met als resultaat: “Achterstallig zal worden weggewerkt, zij het alleen het meest zichtbare. Ook heeft René van Eeten toegezegd zoveel mogelijk betonnen paaltjes weg te halen, en daar bijvoorbeeld haagjes te planten tegen parkeren op stoepen. Tussen de bomen voor de flats op de Thorbeckestraat gaan de klinkers en stoeptegels eruit en komt er gras – misschien kunnen bewoners daar later zelf planten in zetten. Deze straat zal straks dus een stuk groener ogen”

“Verder worden de drempels met betonnen opritjes aangepast, in de Van Slingelandstraat, Statenlaan, Groen van Prinstererstraat, Thorbeckestraat en Hugo de Grootstraat. Wat betreft het kappen van bomen – die elkaar inderdaad in de weg staan inderdaad slecht bleken – hebben we gezegd: een boom weg, een boom terug. Het liefst willen we nog meer bomen in de wijk, ruimte genoeg. Dit in het kader van klimaatbestendig maken van de stad, zoals Arnhem nastreeft. Dat is nog niet gelukt. Daarom gaan we de politiek opzoeken,  de wethouder of de raad. ”

Wel kreeg de werkroep het voor elkaar dat de Bijnkershoekstraat in het BGB-plan werd opgenomen. “Dat is héél hard nodig. René van Eeten heeft toegezegd daarnaar te kijken.”

Verder zullen, waar nodig, rioleringen worden hersteld. De Groen van Prinstererstraat en Statenlaan zullen worden opengebroken. In de rest van de wijk zal dit gebeuren door te re-linen: aan de binnenkant van de rioolbuis wordt een ‘sok’ aangebracht, wat het riool weer tientallen jaren sterk genoeg maakt. Bijkomend voordeel: veel minder overlast omdat straten niet open hoeven.

 

 

Juli 2015

Het Broek

Fietsenstalling Johan de Wittlaan  

Langs de parallelweg op de Johan de Wittlaan, aan de kant van het water bij de doorsteek, komt eind augustus een fietsenstalling. Het idee is afkomstig van bewoners Arno van Zanten die het in 2009 lanceerde (zie ook voorpagina). Hij opperde toen langs het water vijf fietseilandjes te maken. AEen soort betonnen plateautjes op de aflopende kant van de sloot, met daarop een constructie om je fiets vast te maken”,  zei hij toen.

Zijn doel was zo het aantal fietsen tegen de gevels te verminderen. Uiteindelijk bleek zijn idee voor vijf van zulke eilandjes te duur doordat er geen ruimte is. Het beschikbare budget van tienduizend euro is te klein.  Maar het alternatief mag er wezen. Een leerling van het ROC (Jillus Kloosterziel) maakte een speciaal ontwerp in de vorm van drie (spijker)broeken waar zes fietsen aan vastgemaakt kunnen worden.

BGB-projectleider René van Eeten begrijpt de eventuele teleurstelling bij Arno van Zanten. “Het is anders dan hij had bedacht maar ik kan het niet beter krijgen. Plaatsen op een eilandje was onmogelijk. Dat red je niet met dat geld en er was geen ruimte.”

 

Broekstraat  

BGB in de Broekstraat is klaar. De riolen kunnen er weer jaren tegen, het re-linen is achter de rug, de straten liggen weer keurig dicht. Het enige wat nog moet gebeuren is het opnieuw inrichten van het speeltuintje bij de Tasmanstraat. Het andere speeltuintje (op de foto) gaat weg.

“We hebben met de bewoners overleg gehad over de speeltoestellen”, zegt BGB-projectleider René van Eeten. “Ze wilden een ander toestel maar dat paste niet; dan kwamen er twee toestellen te dicht bij elkaar te staan. De bewoners zijn nu akkoord met een ander voorstel dat we hebben gedaan. Nu er groen licht is gaan we de toestellen zo snel mogelijk plaatsen. Het streven is dat kinderen ze in de vakantie kunnen gebruiken.”

 

Buysstraat

In het najaar of vroege voorjaar zullen hier de zes krentenbomen (witte bloem, maart/mei) worden geplaatst, die al lang in de planning zitten. “Als de aannemer hier aan de slag gaat, zal hij direct zes boomgaten maken. Volgens de voorlopige planning zal dit in november gebeuren.”

 

Statenkwartier

De gemeente werkt aan een bestek over werkzaamheden in het Statenkwartier.  Het betreft dan om herstraten van verharding, rechtleggen van stoepen, wegwerken van onderhoudsachterstanden. “Eind september willen we de planning rond hebben”, zegt projectleider René van Eeten.

Hij vindt het van groot belang dat bewoners op de hoogte zijn van wat er te gebeuren staat. Daarom zal er op de website van het Arnhemse Broek (arnhemse-broek.nl) een schets verschijnen met geplande werkzaamheden. Ook in de Symfonie komt een schets te hangen en er zal via Twitter gecommuniceerd worden. “En uiteraard komt er een huis-aan-huis-brief als we daadwerkelijk in straten aan de slag gaan.”

 

Juni 2015

 

Het Broek

Speeltuintje Broekstraat    

Op 21 april was er een ontmoeting tussen bewoners van het Broek en BGB-projectleider René van Eeten over het behoud van een speeltuintje in de Broekstraat. “Er waren veel kinderen en ouders”, zegt Van Eeten. “Heel mooi. Het toont de betrokkenheid en laat zien dat dit onderwerp leeft.”

De vraag was welke speelplek moest blijven: die bij de Willem Barendszstraat of die bij de Tasmanstraat. “Er ontstond even een spraakverwarring omdat ik dacht dat bewoners allebei de plekjes wilden behouden. Maar ze begrepen heel goed dat één van de twee weg moest.” De bewoners hadden een brief met handtekeningen waarin ze kozen voor het speeltuintje bij de Tasmanstraat.

“Voor ons als gemeente was het logischer geweest om deze te sluiten. Er zou dan een trapveldje zijn gekomen, maar bewoners gaven aan dat de speeltuin aan de Tasmanstraat veiliger cis en meer wordt gebruikt; ook waren ze bang dat het een poepveldje zou worden. In goed overleg blijft nu het speeltuintje bij de Tasmanstraat open.” Het hek wordt teruggeplaatst, de houtsnippers blijven en bewoners krijgen een voorstel voor de nieuwe inrichting voor speeltoestellen voor kinderen tot 12 jaar. “Het zal minstens worden wat het was”, belooft Van Eeten. Voor de zomervakantie zal alles klaar zijn. Het speelplekje bij de W. Barendszstraat verdwijnt.

Het re-linen van het riool in de Broekstraat is afgerond. Het herstraten is inmiddels ook klaar.  

 

 

 

 

Rijpstraat

Bewoners van de Rijpstraat hebben gevraagd de boomspiegels in hun straat te verruimen. Ze willen deze zelf gaan onderhouden. Een mooi initiatief, vindt projectleider Van Eeten. “Zo wordt het hún omgeving. Ze hebben een tijd geleden ook al zelf struiken geplant.”

 

Puntjes op de i

Momenteel werkt de gemeente aan tekeningen voor “puntjes op de i” in de rest van het Broek. Van Eeten noemt re-linen van het riool in de Rijpstraat. En werkzaamheden in eilandje Urk . In de Buysstraat zullen bijvoorbeeld zes bomen worden geplaatst. En het riool in De Bosch Kemperstraat wordt gere-lined. Afhankelijk van het schadebeeld, zullen hier ook parkeervakken en de rijbaan worden opgeknapt. Evenals trottoirs, die volgens Van Eeten op bepaalde plaatsen nekbrekers zijn. Naar verwachting zal het herstraten nog dit jaar klaar zijn.

 

Statenkwartier

 

Bewoners van de Werkgroep Statenkwartier en BGB-projectleider Van Eeten hebben goed contact met elkaar. In januari trokken ze samen door de wijk om te kijken wat er moest gebeuren om de openbare ruimte in de buurt op acceptabel niveau te brengen. Er bleek onder meer een aantal straten en stoepen schots en scheef te liggen, dat een aantal bomen gekapt moet worden, her en der verkeersdrempels aangepast moeten worden en het groen aandacht nodig heeft. De werkgroep buigt zich binnenkort over de ontwerptekeningen van de gemeente.

Van Eeten: “Het kappen van bomen ligt gevoelig. Dat begrijp ik. Een aantal bomen staat echter te dicht bij elkaar waardoor de kruinen tegen elkaar drukken. Dan loop je kans dat het hele rijtje bomen afsterft. Als je er een paar weghaalt, spaar je de andere.” Het gaat hier met name om de populieren bij het spoorwegviaductje en de bomen voor het RijnIJssel College op de Thorbeckestraat.

 

 

April 2015

Buiten Gewoon Beter

Het Broek 

Op de Broekstraat, tussen Tasmanstraat en Heemskerckstraat, gingen begin april de pompen weer aan om grondwater weg te zuigen. Zodra het grondwater laag genoeg staat, kan de rioolbuis aan de binnenkant met een ‘kous’ worden afgedicht (re-linen, foto), zoals al eerder op een andere stuk was gebeurd. In april zal zo ook de laatste 250 meter van het riool in de Broekstraat weer in goede staat verkeren.“We moesten die 250 meter in twee keer doen”, zegt BGB- projectleider René van Eeten, “omdat we niet meer dan honderd kubieke meter per maand mogen verpompen.”

 

Speeltuintje 

Om ruimte te maken voor het re-linen  is het speeltuintje bij de Tasmanstraat weggehaald. De toestellen zouden niet meer worden teruggeplaatst. “Bewoners hebben daarop gereageerd”, zegt Van Eeten. “Ze willen dat het speeltuintje blijft. Ik heb ze uitgelegd dat dit vanwege bezuinigingen op onderhoud niet mogelijk is. En dat het speeltuintje bij de Willem Barendszstraat  zal blijven.”

De bewoners willen echter beide speelplekjes behouden. Vermoedelijk op 21 april zal hierover met de bewoners overleg plaatsvinden.

 

Rijpstraat

Bewoners op de Rijpstraat willen het kruispunt met de Stadhouderstraat groener maken. Onder andere de  boomspiegels. Ze hebben daarvoor bij de gemeente ideeën ingediend. Ze zullen zelf aan de slag gaan met spitten, planten, schoonmaken en onderhoud.

 

Broek en Statenkwartier

In zowel het Broek, Eilandje Urk als het Statenkwartier liggen nog steeds stoeptegels scheef en is er achterstallig onderhoud aan groen. De ontwerptekeningen voor herstel zijn nu klaar, zegt de projectleider. “We zijn nu bezig met het uitzoeken van de kosten. Ook voor zes bomen in Urk en een boom op de Aldi-parkeerplaats. Zodra ik de kosten weet, ga ik op zoek naar een bedrijf dat de boel in orde kan brengen.” Hij hoopt dat de werkzaamheden rond of vlak na de zomervakantie kunnen beginnen.

 

Statenkwartier

In maart had de Werkgroep Statenkwartier overleg met de gemeente over wat er, wat betreft BGB, in de wijk mogelijk is. “Daar hebben we intern al over gesproken. Dat willen we aan de bewoners voorleggen door middel van een presentatie.” Het gaat onder andere over drempels in plaats van blokken op de Groen van Prinstererstraat.

 

Januari 2015 

 

Buiten Gewoon Beter

 

Het Broek

 

Re-linen Broekstraat

De laatste 250 meter riool in de Broekstraat wordt binnenkort gere-lined (in de buis wordt een ‘kous’ aangebracht om het riool af te dichten). Het gaat om het stuk tussen Tasmanstraat en de Heemskerckstraat.

“Het riool is hier doorgezakt en gebroken doordat het op een dikke kleilaag ligt”, zegt BGB-projectleider René van Eeten. “Daardoor komt er van buitenaf water in de buis. Dit moet eerst worden drooggemaakt door het water naar de sloot te pompen. Voor dat pompen is een vergunning nodig van het Waterschap Rijn & IJssel. Die vergunning is nu binnen.”

Momenteel wordt op het juiste moment gewacht om met pompen te beginnen. Dit heeft te maken met de stand van het rivierwater. “Als de Rijn hoog staat, heeft pompen geen zin. Dan pomp je het water alleen maar rond. Het juiste moment is als de stand voldoende laag is. En dan ook voor langere tijd”

Daarnaast wordt rekening gehouden met de woningen daar. Bijvoorbeeld of er scheuren in woningen zitten. Dit is allemaal in kaart gebracht. Van Eeten: “We hebben alles goed voorbereid en wachten nu op het juiste moment. Zodra het zover is, ontvangen bewoners een brief met daarin de periode waarin wordt gewerkt, wat er precies gebeurt, of er hinder is en een contactpersoon die ze kunnen aanspreken.”

Speelplek

Om het laatste stuk van de Broekstraat te kunnen re-linen is ruimte nodig voor vrachtwagens. Daarom zal het hek om de speelplek en de speeltoestellen bij de Tasmanstraat worden weggehaald. René van Eeten: “Het hek wordt teruggeplaatst, de toestellen niet. De toestellen zijn oud en mogen niet opnieuw worden gebruikt. Het idee is de speelplek gedeeltelijk met gras in te zaaien, in combinatie met een schommel.”

Omdat jongere kinderen moeten kunnen blijven spelen, zal de speelplek bij de Willem Barendszstraat worden uitgebreid (opgewaardeerd). Een en ander past binnen het ‘speelcirkelbeleid’ van de gemeente Arnhem. Van Eeten benadrukt verder:  “Ook als de speelplek bij de Tasmanstraat verdwijnt, zal het zo blijven dat er geen sluipverkeer doorheen kan.”

 

Statenkwartier

Begin januari was er in het Statenkwartier een schouw. BGB-projectleider Van Eeten bekeek samen met de Werkroep Statenkwartier naar plekken om in het kader van BGB aan te pakken. Van Eeten benadrukt dat het project BGB als doel heeft het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte, niet om het opnieuw inrichten. In het Statenkwartier gaat het dan om werkzaamheden als:

 • Verwijderen van overtollige bestrating en omvormen naar gras en/of vergroten van de boomspiegel.
 • Vervangen van masten en armaturen van openbare verlichting
 • Dunnen van enkele overlastgevende bomen
 • Plaatselijk herstellen van bestrating (trottoir, parkeervak, rijbaan)
 • Omvormen van inritten naar drempels
 • Vervangen van riolering en re-linen van de riolering

 

 

December 2014

 

Buiten Gewoon Beter

 

Het Broek

 

Re-linen

Het re-linen van het riool in de Broekstraat is nog niet helemaal klaar. Het gaat om het deel tussen Tasmanstraat en Heemskerckstraat. “Doordat het riool hier op een dikke kleilaag ligt, is het doorgezakt en gebroken”, zegt René van Eeten. “Daardoor komt er van buitenaf water in de buis. Dit moet eerst worden drooggemaakt. Dat gebeurt door water naar de sloot te pompen. Voor dat pompen is een vergunning voor nodig van het Waterschap Rijn & IJssel, en dat duurt altijd even. Voor eind februari 2015 wordt het re-linen echter afgemaakt.”

Openbare verlichting    

In alle straten van Het Broek zullen de armaturen (behuizing van de lamp) van de openbare verlichting worden vervangen. Dit gebeurt met een hoogwerkertje. Van Eeten: “De opdracht is gegeven, we wachten nu op de planning van de aannemer. De verwachting is dat de vervanging eind januari achter de rug zal zijn.”

“In de Van Imhoffstraat en de Daendelstraat komt er verlichting bij. Daar zouden we eigenlijk niets doen, maar bewoners vonden het te donker en naargeestig. We hebben hiernaar gekeken, en het was inderdaad kantje boord. Dus hebben we besloten er verlichting bij te zetten, bijvoorbeeld een nieuw mastje. Dit gebeurt eind van dit jaar.”

Parkeerterrein Aldi

Er zijn plannen om volgend jaar het parkeerterrein bij de Aldi groener te maken en beter te verlichten. Van Eeten waarschuwt echter voor te hoge verwachtingen: “Dat zal beperkt zijn, want het blijft natuurlijk een parkeerterrein.” Dat dit niet eerder is gebeurd, komt volgens hem omdat het terrein nu pas van de gemeente is. Voorheen was het van Albert Heijn.

 

Statenkwartier

Gijs van den Heuvel uit het Statenkwartier heeft namens de werkgroep Statenkwartier Voormekaar contact gezocht met BGB-projectleider René van Eeten. De projectleider stelt dit erg op prijs. “Ik ben blij met zulke contacten”, zegt hij. “Dat tekent voor de betrokkenheid. En ik hoor waar bewoners mee zitten. Gijs van den Heuvel vroeg me onder meer wat we van plan waren in het Statenkwartier en hoever we waren met het maken van plannen. Dat heb ik hem verteld, en staat ook in een brief die bewoners eind van dit jaar in de bus krijgen.”

 

Liander

Eind dit jaar nog zal Liander elektriciteitskabels hebben vernieuwd in de Daendelstraat, J.P. Coenstraat en de Broekstraat. Dit zal gepaard gaan met veel graafwerk, en valt buiten het project Buiten Gewoon Beter.

 

Largas

Largas is op een haar na klaar

 • Alle wegen zijn weer toegankelijk, een paar kleinigheidjes zijn nog toe aan afronding. Zo worden er nog ondergrondse containers bij de Fagelstraat geplaatst; dit zal voor de kerst gebeuren. Ook worden voor die tijd de laatste herstelwerkzaamheden afgerond, zoals het vervangen van kapotte tegels, het aansluiting van trottoirs en het opruimen van puin uit de bermen. “We lopen alles na en maken foto’s”, zegt projectleider Sylvie Polman. “Zo weet de aannemer precies wat hij moet herstellen.” Ook zullen er nog een paar verkeersborden worden geplaatst.
 • Wat betreft groen. Langs de gehele Johan de Wittlaan wordt gras ingezaaid. Tussen de Hugo de Grootstraat en de Groen van Prinstererstraat komen aan beide kanten van de eikenbomen. “Ook komen er her en der nog wat haagjes”, zegt Polman, “dus niet langs de hele weg.”

Verder zullen de parallelwegen van de Johan de Wittlaan richting Westervoort worden klaargemaakt om daar gras te zaaien.

 

Intussen is bij het kruispunt bij de Symfonie aan weerszijden van de Johan de Wittlaan een nieuwe bushalte in gebruik genomen. Die bij de Aldi en op de Voetiuslaan zijn verdwenen. Er is dus van twee één bushalte gemaakt.

 

“Nu Largas klaar is, verwachten bewoners misschien een openingsfeestje”, zegt Polman. “Maar gezien deze tijd kan dat niet meer. Wel krijgen alle direct-aanwonenden vanaf 4 december een aardigheidje in de bus, met een dankbriefje voor hun geduld bij alle overlast.”

 

 

Oktober 2014

 

Largas

 

Largas zit in de eindfase. “We zijn volop bezig het project af te ronden”, zegt projectleider Sylvie Polman. “De planning is op 31 oktober klaar te zijn.”

 

Stoepen zijn vernieuwd, fietspaden aangelegd in rood asfalt, de calamiteitenstrook (grasbetontegels langs de rijbaan) wordt bestraat, de verlichting en trolleylijnen zijn zo goed als klaar, op het kruispunt met de Rietgrachtstraat wordt het nieuwe voorrangspleintje zichtbaar, en op het kruispunt met de Boulevard Heuvelink wordt de riolering gerelined (beschermde kous aan de binnenkant van de buizen). Later zullen aan weerszijden van de weg nog bomen worden geplaatst.

Doorsteek Fagelstraat

“Bij de Fagelstraat komt een nieuwe doorsteek over de Johan de Wittlaan”, zegt Polman. “Zo worden het Broek en het Statenkwartier beter met elkaar verbonden. Die plek was jarenlang geblokkeerd door een ondergrondse container, een hek en groen. ”

Kruispunt Hugo de Grootstraat

Op het voorrangspleintje bij de Hugo de Grootstraat is een doorsteek aangelegd. “Dat was een sterke wens van de buurt en de Hugo de Grootschool met het oog op de verkeersveiligheid’, zegt de projectleider.

Zodra het laatste rioolwerk op de parallelweg hier klaar is – dat liep vertraging op vanwege hoog grondwater - wordt deze bestraat, en de Voetiuslaan tot het spoor aan vernieuwd. “Dat stukje is extra in Largas, want dat was oorspronkelijk niet de bedoeling.”

Largas werkt

Eind oktober moet Largas klaar zijn. Belangrijke vraag is nu: werkt Largas? Polman: “Toen destijds de verkeerslichten bij de Groen van Prinstererstraat eruit klapten, zijn daar roodwitte blokken neergelegd. Toen al zag je dat de doorstroming daar verbeterde. Nu Largas zo goed als klaar is, zie je dat het verkeer over de hele straat veel beter doorstroomt. Je kunt dus zeggen dat Largas werkt.”

 

Buiten Gewoon Beter

 

René van Eeten nieuwe BGB-projectleider

 

De parallelwegen op de Johan de Wittlaan (richting Westervoort) liggen er als nieuw bij. En er wordt hard gewerkt aan reparatie van het riool in het Broek. De vraag wanneer en hoe Buiten Gewoon Beter in het Arnhemse Broek verder gaat blijft even zonder antwoord.  De reden: BGB heeft een nieuwe projectleider: René van Eeten. Begin van de zomer nam hij het BGB-project over van zijn collega Sylvie Polman.

 

“Het project is al een tijdje bezig, dus spring ik op een rijdende trein”, zegt de nieuwe projectleider. “Dat maakt dat ik tijd nodig heb om erachter te komen waar we nu staan en wat we gaan doen. Ik kan pas iets melden over wat er te gebeuren staat als ik dat concreet weet en hoe ik de zaak ga organiseren Ik vraag dus nog even om begrip en geduld.”

Het Broek

BGB-zaken die al in gang waren gezet lopen echter gewoon door. Kijk naar de parallelwegen op de Johan de Wittlaan (richting Westervoort), waar de afgelopen maanden de riolering is vervangen en de wegen opnieuw zijn bestraat.

Daarnaast is er gewerkt aan reparatie van het riool in het Broek, vooralsnog op de Broekstraat en Valckenierstraat. “In eerste instantie zouden alle rioolbuizen worden vervangen”, zegt Van Eeten. “Dat bleek een dure maatregel. Daarom moesten we een nieuwe oplossing zoeken. Dat onderzoek vergde tijd. Uiteindelijk is gekozen voor re-linen. Aan de binnenkant van de rioolbuis wordt een ‘sok’ aangebracht, wat het riool weer tientallen jaren sterk genoeg maakt. Met als voordeel: veel minder overlast omdat straten niet open hoeven.”

 
(Bij de foto: De kous wordt in het riool gebracht. Voorop gaat een folie en daarna volgt vanuit de gele vrachtauto over de transportband de kous.)

 

Het re-linen in de Broekstraat tussen Tasmanstraat en Heemskerckstraat, liep helaas vertraging op door de hoge stand van het grondwater. Van Eeten: “We moesten eerst een bemalingsplan opstellen (hoe haal je het grondwater naar beneden) en de benodigde vergunningen aanvragen. Wat betreft het grondwater onder de wegen: op een aantal plaatsen zorgen we ervoor dat dit via een ondergrondse zandsleuf (haaks op de Broekstraat) naar de sloot wordt afgevoerd. Het leggen van de sleuven gebeurt gelijk met het opknappen van de bestrating. Dat is dus geen grote ingreep.

BGB richt zich verder op groen, bestrating, verlichting en speelplekken in het Broek en het Statenkwartier. Met name waar het achterstallig onderhoud betreft. “We hebben nu in beeld wat we hiermee willen’, zegt de nieuwe projectleider. “We zijn nu bezig met de voorbereiding van de onderwerpen. Pas daarna kan ik antwoord geven op de vragen hoe, wanneer en door wie die zaken worden aangepakt.

Statenkwartier

In het Statenkwartier is al een aantal maatregelen in het project Largas uitgevoerd. Bovendien is ook voor het Statenkwartier in beeld wat er moet gebeuren op het gebied van groen, bestrating, verlichting, speelplekken en re-linen. “We gaan hier tegelijk met het Broek aan de slag. En evenals in het Broek werken we ook hier per thema (groen, bestrating, verlichting, speelplekken, re-linen). Dus niet in één keer per straat alle thema’s samen.”

 

Mei 2014

Largas             

Largas ligt op schema. In juni zal het noordelijke deel van de Johan de Wittlaan helemaal klaar zijn (zijde Statenkwartier). Meteen daarop zal de zuidzijde aangepakt worden. “Dat zal een stuk sneller gaan dan de noordzijde”, zegt projectleider Sylvie Polman, “want hier zijn er geen rioolwerkzaamheden.” Omdat de aannemer tijdens de bouwvak doorwerkt, zal de hele Johan de Wittlaan begin oktober af zijn en er in volle glorie bij liggen.

Voetiuslaan

Het leggen van nieuwe riolering in de Voetiuslaan zal naar verwachting na de bouwvak worden afgemaakt. Sylvie Polman: “We zijn met die riolering gestopt toen bleek dat daar te veel grondwater stond om er rioolbuizen te kunnen leggen. Vandaar het losse zand voor de flats. Er wordt nu een fundament gemaakt om het riool op te leggen, zodat dit niet kan wegzakken.” Ook op de parallelweg langs de winkels zal na de bouwvak het riool worden vervangen.

 

Kruising Rietgrachtstraat  

Op de kruising Rietgrachtstraat/Johan de Wittlaan is onverwacht wat vertraging ontstaan. “Daar komt een rioolput van twee bij twee meter, maar bij het graven stuitten we op onbekende, oude leidingen. Die stonden op geen enkele tekening. Die kun je natuurlijk niet zomaar doorknippen, we moesten eerst onderzoeken wat dit precies was.” Het bleken oude elektriciteitsleidingen voor de trolleylijnen te zijn. Deze zijn inmiddels verwijderd.

 

 

Buiten Gewoon Beter (BGB)

Het Broek                 

Afgelopen periode zijn op veel plekken in het Broek de riolen hersteld. Dit is gebeurd door er een ‘sok’ in te plaatsen - re-linen in vaktermen. ‘Daar hebben mensen weinig last van”, zegt Polman, “want er worden geen diepe gaten gegraven.” Dat is niet het enige voordeel. “Het re-linen is de laatste jaren zo sterk ontwikkeld dat je er slechte rioolbuizen heel goed mee kunt repareren. Dat is goedkoper dan nieuwe riolering.”

Momenteel wordt gewerkt aan het re-linen van de riolering in de Broekstraat. “Een groot deel is al klaar, nu zijn we bezig met het deel tot aan het gemaal. Het probleem daar is dat er ontzettend veel grondwater zit.” Verder verloopt het werk aan de riolering op de Johan de Wittlaan (richting Westervoort) voorspoedig. Dat zal half juni klaar zijn.

Tegen de zomer zal bekend zijn welke BGB-werkzaamheden in de rest van het Broek zullen plaatsvinden. “We zullen deze natuurlijk aan de wijk presenteren’, belooft Polman.

Statenkwartier

Een grondige inspectie heeft ook de kwaliteit van het riool in het Statenkwartier in beeld gebracht. “We hebben gezien dat hele stukken met een ‘sok’ zijn te repareren. Dat heeft de situatie veranderd, want we dachten eerst aan een nieuwe riolering.. Het zal gauw eind van het jaar worden voor hier met re-linen kan worden begonnen. Waarom dat zo lang duurt? We moeten eerst de ‘sok’ berekenen en een contract uitschrijven. Pas dan kunnen we het re-linen aanbesteden bij een aannemer.”

De werkzaamheden aan het riool hebben BGB-werkzaamheden wat naar de achtergrond gedrongen. “We concentreren ons voorlopig op het riool”, aldus Polman. “Want als dat instort heb je een groot probleem. Maar we vergeten de rest van de werkzaamheden niet!”

 

April 2014

Largas

Eerste bestrating en asfalt op ‘gouden driehoek’

In maart 2014 is de eerste bestrating aangebracht op het kruispunt Boulevard Heuvelink - Van Oldenbarneveldtstraat. Het nieuwe straatbeeld van de ‘gouden driehoek’ wordt langzaamaan zichtbaar.

 

 

 

Tussen Boulevard Heuvelink en Hugo de Grootstraat

Tussen de Boulevard Heuvelink en de Hugo de Grootstraat is Largas aardig op stoom. Eerst werd de fundering voor de nieuwe weg aangebracht. Deze bestaat uit betongranulaat (gemalen betonpuin). Vervolgens werden de betonnen straatbanden gesteld, wat de vorm van de nieuwe Johan der Wittlaan al zichtbaar maakte. Eind maart werd het eerste asfalt al gelegd (foto).

De volgende stap is het aanbrengen van de onderlagen van de nieuwe hoofdrijbaan. Als dit klaar is, worden de kruisingen aangepakt, echter gedeeltelijk, namelijk alleen aan de kant van het Statenkwartier (het noordelijke deel).

Omstreeks eind juni gaat Largas verder met fase 3. In fase 3 wordt het middelste deel van de Johan de Wittlaan (tussen de twee rijbanen) aangelegd. Het verkeer zal dan al via de nieuwe hoofdrijbaan ‘stad-in’ gaan rijden. Het verkeer ‘stad-uit’ zal via dezelfde rijbaan als op dit moment gaan. Daartussen wordt dan aan het nieuwe middengedeelte gewerkt. Hierbij worden ook de ‘ovatondes’ (ovale rotondes) voor het grootste gedeelte aangepakt. Na fase 3 is het noordelijke deel van het project gereed.

Inloopuur

Meer weten over Largas of wilt u een kijkje nemen samen met een projectmedewerker van Reef Infra? U bent van harte welkom bij het inloopuur. Dit vindt plaats op vrijdagmorgen van 11:30 tot 12:30 uur. Adres: Broekstraat 32 (PEJA-gebouw, verdieping 4).

 

 

Februari 2014

 

Johan de Wittlaan         

Op de parallelwegen van de Johan de Wittlaan (richting Westervoort) is BGB in januari van start gegaan. Eerst worden de riolen vervangen, daarna worden de straten opgeknapt. Straks zien de parallelwegen er weer hetzelfde uit als tevoren, alleen in veel betere staat.

 

Urk / Het Broek

“Helaas loopt Buiten Gewoon Beter in Urk - en aansluitend in het Broek - verder vertraging op”, zegt projectleider Sylvie Polman. “We zouden in Urk meteen met het vervangen van de riolering starten als de parallelwegen op de Johan de Wittlaan klaar waren. Dat kan niet meer. De reden? Een financieel tekort door onverwachte tegenvallers. We hebben bijvoorbeeld last van veen in de grond. Daardoor komt er grondwater omhoog komt en moeten we maatregelen treffen. Dat maakt het duurder. Ook moeten er veen en puin worden afgevoerd. Dat kost ook geld.”

De gemeente beraadt zich nu over wat te doen. “We houden tegen het licht wat wel of niet nodig is. Moeten we bijvoorbeeld alles herstraten? Kan het niveau van herstellen misschien ietsje minder? Dat soort afwegingen maken we.” De uitkomst is niet te voorspellen. Wel dat er vertraging optreedt, want bij nieuwe oplossingen hoort ook nieuwe besluitvorming.

Overigens hebben woningen geen last van het veen, want deze staan op geheide palen.

 

Statenkwartier

Eind vorig jaar is in het Statenkwartier de kwaliteit van de riolering onderzocht. De gemeente gaat nu na wat vervangen of gerepareerd moet worden. Daarna volgt een planning van de werkzaamheden. Is het niet vreemd dat hier wel geld voor is, en voor het Broek niet? “Het Statenkwartier heeft een eigen potje”, zegt Polman. “En we mogen geen geld doorschuiven van het Statenkwartier naar Het Broek.”

 

Largas 

Het zal niemand zijn ontgaan: het project Largas         - Langzaam rijden gaat sneller - is in volle gang. Begin januari werden de eerste verkeersmaatregelen getroffen, wat voor een aantal automobilisten even wennen was. Er waren een paar aanrijdingen. Ook bleek oversteken lastig, automobilisten reden te hard wat voetgangers een gevoel van onveiligheid gaf. De gemeente legde daarop drempeltjes in de weg en maakte andere maatregelen wat duidelijker zichtbaar. Intussen blijken automobilisten aan de nieuwe situatie gewend. Maar voorzichtigheid blijft geboden.

Stoplichten

Op de Johan de Wittlaan werden de stoplichten verwijderd. “En wat zie je?” zegt projectleider Polman. “Dat auto’s nu al sneller door de straat heenkomen, terwijl ze langzamer rijden. Dat is een goed voorteken. Het principe van Largas geldt is dus eigenlijk al.”

Eerst de noordelijke rijbaan

De noordkant – de kant van het Statenkwartier – wordt nu als eerste aangepakt. Al het verkeer gaat over de zuidelijke rijbaan. Polman: “In eerste instantie wilden we beginnen met de noordelijke rijbaan, dan de middenberm en vervolgens de andere rijbaan. De aannemer kwam met het idee om de middenberm direct met de noordelijke rijbaan mee te nemen. Dit voorkomt dat er straks tussen twee rijbanen, en dus tussen het verkeer, gewerkt zou moeten worden. Het is veiliger voor het verkeer en voor de weggebruikers.” Voor de planning maakt dit verder niets uit: in oktober zal heel Largas uitgevoerd zijn.

In april zullen de contouren van Largas voor het eerst zichtbaar zijn, als het stuk tussen kruising Boulevard Heuvelink en de Johan de Wittlaan klaar is.

Inloopuur

Wilt u meer weten over Largas? Of heeft u klachten, tips of waarschuwingen? U bent van harte welkom op het inloopuur, elke vrijdagochtend van 11:30 tot 12:30 uur, op de 4everdieping van et PEJA-gebouw, Broekstraat 32.

 

December 2013

Johan de Wittlaan

Na de nodige vertraging gaan de parallelwegen van de Johan de Wittlaan (stuk richting Westervoort) begin 2014 op de schop. Het riool onder de parallelwegen wordt dan vervangen. “Het werk is nu in aanbesteding, als het weer het toelaat begint de aannemer in januari met de uitvoering”, zegt BGB-projectleider Sylvia Polman. De parallelwegen worden opgeknapt en teruggebracht in het huidig aanzien.

’t Broek

Ook in ‘t Broek gaat BGB nu echt van start, zegt Polman. “Broekbreed zullen er eerst reparaties plaatsvinden aan het riool. Daarvoor hoeven de straten meestal niet te worden opengebroken, omdat er een ‘sok’ aan de binnenkant van de buis wordt aangebracht. Deze ‘sok’ verlengt de levensduur van het riool met tien, twintig jaar.”

Over de precieze planning kan Polman nog niet veel zeggen. “Daar zijn we nu mee bezig. De aannemer werkt op twee plekken tegelijk: in ’t Broek en in Presikhaaf. Zodra meer bekend is, krijgen bewoners in betreffende straten een brief in de bus.”

 

Largas

Voetiuslaan last van grondwater:          

Op de Johan de Wittlaan wordt volop gewerkt aan het leggen van riool. “Bij de Voetiuslaan heeft de aannemer echter veel last van grondwater”, aldus Polman. “De sleuf waarin wordt gewerkt loopt vol water. Er ligt daar een veenlaag, als je die doorboort komt er water omhoog. Er moet dus gepompt worde, dat werkt vertragend. Dit was niet voorzien, honderd meter verder is het kurkdroog.”

Volgens de planning zou het stuk tussen de Hugo de Grootstraat en het spoorwegviaduct in 2013 klaar zijn. Door de vertraging gaat dit niet lukken. “Het deel voor de flat redden we wel. Het stuk tot aan de Hugo de Grootstraat en het deel ter hoogte van het spoorwegviaduct doen we volgend jaar.”

Uiteindelijk zal er voor de flats langs een nieuwe parallelweg komen, voor auto’s en fietsers. Deze weg wordt eenrichtingverkeer, naar de Hugo de Grootstraat toe. “Als je hier wilt komen moet je een rondje rijden via de Hugo de Grootstraat en dan achter de flats langs.” Parkeren langs de hoofdweg is hier straks niet meer mogelijk - ook niet aan de overzijde.

Hoofdrijbaan

Zodra deze nieuwe parallelweg en de bestaande parallelweg bij de Aziatische supermarkt  klaar zijn, begint Largas pas echt goed. Dan wordt de hoofdrijbaan over de volle lengte van de Johan de Wittlaan aangepakt, tussen de Rietgrachtstraat en Hugo de Grootstraat. Volgens de planning zal dit in januari 2014 beginnen. Polman. “We pakken de weg in twee delen aan. Te beginnen aan de kant van het Statenkwartier. Aan die kant wordt de rijbaan in januari afgesloten tussen de Rietgrachtstraat en Hugo de Grootstraat. In april zal dat deel klaar zijn. Daarna is het zuidelijk deel aan de beurt. De bedoeling is dat heel Largas in oktober 2014 klaar is.”

Ter herinnering: de Johann  de Wittlaan wordt versmald van twee keer twee rijbanen naar twee keer één rijbaan, en er komen voorrangspleintjes op de kruisingen waar nu verkeerslichten staan; de verkeerslichten zelf verdwijnen. Deze aanpassingen moeten leiden tot een betere verkeersdoorstroming.

 

Oktober

Van Verschuerwijk

Na de Van Verschuerstraat en het Van Verschuerplein zijn ook de Broekstraat, Van Oldenbarneveldtstraat en de Rietgrachtstraat zo goed als klaar. Er wachten alleen nog een paar kleine klusjes aan het openbaar groen. Het gebied tussen de Van Verschuerwijk en de Westervoortsedijk wordt vanuit het project Reconstructie Westervoortsedijk opnieuw ingericht.

 

't Broek

De uitvoering van Buiten gewoon Beter in ’t Broek is vertraagd omdat het riool slechter is dan gedacht. Dit is een flinke tegenvaller want ook het budget voor rioolvervanging is beperkt. De gemeente heeft een nieuw plan gemaakt, waarbij alleen de slechtste stukken van het riool worden vervangen. De overige slechte delen van het riool worden gerepareerd. Dat gebeurt door  aan de binnenzijde van het riool een soort coating aan te brengen (relinen).

Planning

Als eerste wordt het riool vervangen onder de parallelwegen van de Johan de Wittlaan. Dit gaat rond deze tijd van start. De gemeente organiseert over deze rioolwerkzaamheden binnenkort een informatieavond. 
Vervolgens wordt in het gehele deelgebied ’t Broek de reparatie van het riool uitgevoerd. Ook vindt onderhoud aan de openbare verlichting plaats. De uitvoering van deze zaken start begin 2014. Daarna begint het onderhoud in eilandje Urk. Het meest ingrijpende hier is de rioolvervanging. Daarnaast vinden groenonderhoud en werkzaamheden aan stoepen plaats. Als dit achter de rug is start het onderhoudswerk in ‘t Broek, inclusief de benodigde rioolvervanging.

 

Statenkwartier

De gemeente gaat dit jaar nog aan de gang met de voorbereidingen voor BGB in het Statenkwartier. De uitvoering van werkzaamheden start eind 2013, begin 2014. Het college van burgemeester en wethouders had eerder noodgedwongen besloten om de planning van BGB in het Statenkwartier aan te passen.

 

Augustus

Largas  

Medio september zal worden gestart met Largas op de Johan de Wittlaan, te beginnen met twee stukken parallelweg: de winkelstrip bij de Chinese Toko (foto links) en de winkelstrip tegenover de Symfonie (foto rechts).Op deze twee wegdelen zal nieuwe riolering worden aangelegd. De wegen zullen daarna weer op dezelfde manier worden ingericht als nu, wel worden tegels en stenen op stoep en straat recht gelegd. Het stuk tussen de twee winkelstrips komt nu niet aan de beurt. Voor het werk is aannemer Reef gecontracteerd.

Meer informatie over Largas: http://www.arnhem.nl/, type bij Zoek: Langzaam Sneller

 

Riolen in ’t Broek en Urk

 • Johan de Wittlaan (deel richting Westervoort). In oktober zal het riool in de parallelwegen aan beide zijden van de hoofdweg worden vervangen. De wegen zullen met graafmachines worden opengelegd. Na de rioolvervanging zal het aanzicht van de parallelwegen in de huidige staat worden teruggebracht.
 • In de rest van ’t Broek zal ook in oktober worden begonnen met het repareren van riolen.‘Uit onderzoek bleek dat het riool op een aantal plaatsen slechter was dan verwacht’, zegt BGB-projectleider Sylvie Polman. ‘Dat moet eerst hersteld worden voor we in ’t Broek met BGB verder gaan. De straten hoeven daar meestal niet voor te worden opengebroken. In plaats daarvan gaan we re-linen. Er wordt dan een ‘sok’ aan de binnenkant van de buis aangebracht, wat de levensduur van het riool met tien, twintig jaar verlengt. Hier komt geen graafmachine aan te pas, de straat zal niet worden afgesloten. Het enige wat bewoners merken is dat er bedrijfjes in de straat aan het werk zijn. Dan moet je denken aan een busje met werklui.’

Op een paar plekken in ’t Broek zal het riool worden vervangen, daarvoor moet de straat wel worden opengebroken. Dit gebeurt pas later. Bewoners zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Polman kan niet zeggen wanneer al het werk aan het riool achter de rug zal zijn. ‘We zijn afhankelijk van de aannemer, die werkt door heel Arnhem en heeft een eigen planning.’ Dat wil niet zeggen dat de gemeente gaat zitten afwachten. Al het BGB-werk dat in ‘t Broek en Urk gedaan moet worden is inmiddels bekend, er wordt nu hard gewerkt aan de voorbereiding daarvan. Het echt grote werk zal zo snel mogelijk in 2014 beginnen.

De precieze planning hangt samen met hoe het gaat lopen met Largas. Polman: ‘Iedereen zal begrijpen dat we geen toegangswegen naar de wijk gaan afsluiten waar we met Largas bezig zijn.’

 • De zes bomen in de Buysstraat (waarvoor bewoners zelf hebben gekozen) zullen worden geplant als daar de andere BGB-werkzaamheden achter de rug zijn. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2014 zijn, tijdens het plantseizoen.

 

Juni 2013

Begin juni was Buiten Gewoon Beter in de Van Verschuerwijk klaar. En dat is duidelijk te zien. Het Van Verschuerplein is een plaatje geworden en ook de Broekstraat ligt er weer prachtig bij. De straat is verbreed, de parkeergelegenheid aangepast, er staan klassieke lantaarnpalen en de kinderkopjes zijn opnieuw gelegd zodat kuilen en gaten zijn verdwenen. “Eindelijk is het niet meer de abortusstraat”, zegt een bewoonster. “Zo werd de Broekstraat vroeger genoemd door vrouwen die bij Stadsbeheer op de Van Oldenbarneveldtstraat werkten.  Die reden dan hier over de stoep omdat ze op straat door elkaar werden gerammeld. Nu ziet de straat er weer heel mooi uit.”

Werkzaamheden aan Westervoortsedijk in volle gang. Klaar in september 2013.

 

 

 

 

 

April 2013

Helaas loopt Buiten Gewoon Beter wat vertraging op. Het riool in Het Broek en Eilandje Urk is namelijk slechter dan verwacht. Dit moet eerst worden vervangen of gerepareerd voordat stoepen en straten kunnen worden hersteld. Om deze reden is het BGB-werk in Eilandje Urk stopgezet.

“We dachten dat de riolen nog prima waren”, verduidelijkt BGB-projectleider Sylvie Polman. Dat veranderde nadat we het stuk Johan de Wittlaan hadden aangepakt en zagen hoe slecht de rioolbuizen daar waren. Daarop hebben we het hele Broek laten onderzoeken. Toen pas kwamen we erachter hoe het met de riolen was gesteld.” Heel vervelend, geeft Polman toe. “Maar dit moet. En ik ben blij dat het nu is ontdekt. Nu zijn we er op tijd bij.”
Hoe kon dat gebeuren? “Er zit veel veen in de grond van Het Broek. Dat veen zakt in, waardoor buizen beschadigen en grondwater de buizen binnenloopt. Le Mairehof is een goed voorbeeld. Dit is een nieuwe wijk, er ligt de beste riolering die je kunt bedenken. Toch moeten we zelfs hier gaan repareren.”

 

Het Broek

• Eilandje Urk. “We hadden hier de hele boel helemaal op de rit”, zegt Polman, “de ontwerpen waren klaar en we waren al begonnen. Alle straten zouden opnieuw met klinkers worden bestraat. Dat werk is gestopt toen bleek dat hele stukken riool moesten worden vervangen. Met name in de Buysstraat. Het werk daar is tot na de zomer uitgesteld.”
In andere straten hoeven de rioolbuizen niet te worden vervangen. Daar zullen ze worden gerepareerd. Dit gebeurt via de putten. De straten hoeven niet te worden opengebroken. “Daardoor kunnen we hier in de zomer het BGB-werk uitvoeren. Gaten en hobbels in straten wegwerken, scheve trottoirs rechtleggen, slechte putten (kolken) herstellen.”
In de Buysstraat worden zes bomen geplant. Tweederde van de bewoners wilde dit graag, bleek uit een enquête. In de Adriaan Kluitstraat hadden de meeste bewoners geen belangstelling voor bomen. In Urk zullen bovendien enkele lichtarmaturen worden vervangen of aangepast. Bovendien wordt binnenkort achterstallig onderhoud bij het groen weggewerkt.
Stukje Johan de Wittlaan (deel richting Westervoort). Het riool op de parallelwegen zou al worden vervangen. Dat was al gepland. Het werk loopt hier dus geen vertraging op en zal klaar zijn voordat Largas na de zomer van start gaat.
Het Broek. Ook hier zijn stukken riool slecht. Wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk. “We moeten nog bekijken of we gaan vervangen of repareren”, aldus Polman. “Hier speelt ook geld een rol, we moeten prioriteiten stellen. Maar we gaan natuurlijk effectief te werk, we zullen de boel echt niet laten instorten.”

 

Van Verschuerwijk

30 Kilometer. De Van Verschuerwijk wordt een 30 kilometergebied, inclusief de straten eromheen: Rietgrachtstraat, Broekstraat, Van Oldenbarneveldtstraat ( tot aan de Broekstraat).  Daarom komen er twee verkeersdrempels in de Rietgrachtstraat en wordt het kruispunt Broekstraat-Van Oldenbarneveldtstraat een verhoogd plateau. Met de aanleg van het plateau wordt begonnen zodra het nieuwe kruispunt Badhuisstraat/Westervoortsedijk af is. Naar verwachting zal het plateau in juni klaar zijn, vóór de start van Largas. “Dit moesten we goed uitkienen, anders was de wijk afgesloten geraakt”, aldus Stephan Bouwman van de gemeente.
• Het Van Verschuerplein is klaar. Heel mooi en apart zijn de stoepen en stoepranden met een zogenaamde rollaag. Dit past bij de monumentale uitstraling maar maakt de stoepranden ook kwetsbaar. “We vragen iedereen met klem geen auto’s op de stoep te parkeren, want dan zullen de stoeprand en de stoep verzakken. Dat zou erg zonde zijn”, zegt Stephan Bouwman.
Broekstraat. De weg is aan de zuidkant een halve meter versmald om boomwortels meer ruimte te geven. De hele straat is opnieuw gelegd waardoor wateroverlast bij overmatige regenval tot het verleden behoort. De kinderkopjes zijn gebleven omdat die horen bij het rijksbeschermd stadsgezicht. Verder kwamen er nieuwe, klassieke lantaarnpalen – evenals op de Van Oldenbarneveldtstraat. Onder de bomen komt nog nieuw gras. Eind mei zal de Broekstraat helemaal gereed zijn.
• In de Rietgrachtstraat zullen de stoepen worden hersteld, scheve stoepbanden recht gelegd, hekjes om groenplekjes hersteld en nieuw laag groen geplant.
 

Februari 2013

Eilandje Urk. Op 28 januari 2013 zijn in Eilandje Urk de onderhoudswerkzaamheden van het project Buiten Gewoon Beter Het Broek gestart. Op plekken waar de bestrating niet meer voldoet, wordt deze hersteld. Daarnaast worden enkele lichtarmaturen vervangen of aangepast. In maart wordt achterstallig onderhoud bij het groen weggewerkt. Als de weersomstandigheden verslechteren, wordt de start van de werkzaamheden uitgesteld. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in maart 2013 gereed zijn. Gebra BV uit Gendt zal de werkzaamheden verrichten. Heeft u tijdens de uitvoering vragen over de werkzaamheden: neem contact op met uitvoerder Jurgen Teunissen; tijdens kantooruren 06 - 105 10 387.
Op 4 februari was bekend of bewoners in Adriaan Kluitstraat en de Buysstraat zes bomen in hun straat wilden. De uitslag was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Als tweederde ja zegt, komen de bomen er.

• Johan de Wittlaan. In het voorjaar gaat de gemeente op de Johan de Wittlaan (deel richting Westervoort) aan de slag met de parallelwegen: gaten wegwerken, riolering vervangen, scheve tegels rechtleggen en dergelijke.

• Parkje J.P. Coenstraat. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor een parkje langs de dijk bij de J.P. Coenstraat. Ook een eventuele doorsteek naar het industrieterrein wordt onderzocht. Dat kan enige tijd duren. “We hebben te maken met de grondeigenaar, met plannen van de NS en met de veiligheid”, vat BGB-projectleider Sylvie Polman samen.

• Parkje Urk. Ook werkt de gemeente aan een nieuw ontwerp voor een parkje langs het spoor achter Eilandje Urk. “Er lag een ontwerp met openbare voorzieningen als een theehuis achter de flats. Er zijn echter plannen om dat deel met een hek af te sluiten. Dan gaan we natuurlijk niet investeren in zulke voorzieningen,” zegt projectleider Sylvie Polman. “We kijken nu naar een ander plan. Daar praten we uiteraard ook met de bewoners over.

• Westervoortsedijk.  In maart gaan de werkzaamheden aan de Westervoortsedijk van start. In januari was zo goed als zeker wie de aannemer zou worden. De weg zal in delen worden afgesloten. De bedoeling is dat het werk voor de bouwvak klaar is. Als het zover is, staat Largas op de planning.
 

 

 

 

December 2012

De eerste kleine resultaten van BGB zijn inmiddels zichtbaar: een opgeknapt Van Verschuerplein, een nieuw stukje Johan de Wittlaan en een verbeterd fietspad op de Stadhouderstraat. Begin 2013 gaat BGB echt goed van start.

 

Eilandje Urk

In januari begint de gemeente hier met onderhoudswerkzaamheden. Gaten en hobbels in straten wegwerken, scheve trottoirs rechtleggen, slechte putten (kolken) herstellen. Dat soort dingen. Later zullen kapotte verlichting en armaturen worden hersteld. En in maart wordt achterstallig onderhoud bij het groen weggewerkt. Denk aan het aanplanten van struiken en het snoeien van verwilderde struiken. Er worden geen planten vervangen.


Johan de Wittlaan

Het achterste stuk van de Johan de Wittlaan (richting Westervoort) is vorig jaar voor een groot deel vernieuwd. Vanaf voorjaar 2013 gaat de gemeente daar aan de slag met de parallelwegen: gaten wegwerken, riolering vervangen, scheve tegels rechtleggen en dergelijke. “Alles bovengronds blijft dus zoals het is”, zegt BGB-projectleider Sylvie Polman voor de duidelijkheid.


Het Broek

Wat betreft het overige deel van Het Broek. “We zijn nu bezig met de voorbereidingen”, zegt Polman. “Het gaat dan om het vervangen van riolering en het herbestraten van bepaalde straten. We bekijken waar en wat er nodig is. Rond aankomende zomer praten we met bewoners in Het Broek over wat we willen gaan doen.”

 

Parkje achter Urk en bij J.P. Coenstraat

Er lag een ontwerp voor een parkje langs het spoor achter Eilandje Urk. Dat gaat er anders uitzien. “Het was een openbaar parkje helemaal langs het spoor”, zegt BGB-projectleider Sylvie Polman. “Maar bewoners vreesden dat iedereen dan achter hun huis kon komen. Dat gaan we aanpassen. In 2013 jaar maken we een nieuw ontwerp; natuurlijk praten we daar ook met de bewoners over. We denken bijvoorbeeld aan het afsluiten van het deel bij de Johan de Wittlaan. En aan de kant van de Voetiuslaan een pad, wat groen en speelgelegenheid voor kinderen.
Nu het parkje achter Urk minder gaat kosten, komt er geld vrij voor andere dingen. “We hoorden over het project van bewoners in de J.P. Coenstraat. Zij willen daar een groenstrook langs de dijk. We voelen er wel voor daar het geld in te steken dat overblijft van Urk. Of dat gaat lukken kan ik nog niet zeggen.”

 

Bomen in Adriaan Kluitstraat en Buysstraat 

Komen er zes nieuwe bomen in de Adriaan Kluitstraat en zes in de Buysstraat? Dat mogen bewoners zelf beslissen. Het planten van bomen betekent dat er een aantal parkeerplaatsen moet verdwijnen. In december zal opbouwwerker Hezel de Grood langs alle deuren gaan met een brief. Daarin de vraag: wat vindt u ervan als er zes bomen in uw straat komen? Als een flinke meerderheid ja zegt komen ze er. Anders niet.

 

 

 

 

 

Augustus 2012

Nieuwe inrichting Verschuerplein voor de deur

Het is zover. Het opnieuw inrichten van het Van Verschuerplein kan beginnen. De gemeente is van plan te starten in de derde of vierde week van september. De precieze startdatum van de herinrichting van het Van Verschuerplein is echter nog niet bekend.

Meest opvallende maatregelen op het van Verschuerplein:
· Het plein wordt deels verlaagd, behalve op plekken waar boomwortels lopen.
· De speelplek wordt aangepast
· Er komen parkeerplekken bij de voormalige school
· Tussen school en parkeerplaatsen komt een struikenhaag
· De vier acacia’s met de lichte bladeren, bij het poortje vanaf de Rietgrachtstraat, blijven staan. De acacia met de donkere bladen verdwijnt.
· De kastanjeboom blijft staan.
· Er komen klassieke lantaarnpalen
Na de winter gaat BGB verder in de straten om het plein.

Voor het ontwerp van het Van Verschuerplein zie:http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Projecten/Buiten_Gewoon_Beter klik op Arnhemse Broek.


Fietspad Stadhoudersstraat

In de zomer is het fietspad op de Stadhoudersstraat vernieuwd. Dat is geen half werk geweest, zegt Sylvie Polman van de gemeente. “We hebben het fietspad er helemaal uitgehaald. Daarna is er eerst een doek ingelegd om nieuwe wortels tegen te houden; wortels krijgen zo veel minder de kans om de boel weer omhoog te duwen. En vervolgens is er nieuw asfalt gelegd. Het is dus niet zomaar een toplaagje dat we eroverheen hebben gegooid.”

 

 

 

Eilandje Urk

Dit najaar beginnen de BGB-werkzaamheden in Eilandje Urk. Grote ingrepen zullen het niet zijn. Er hoeft bijvoorbeeld geen riool te worden vervangen, legt BGB-projectleider Sylvie Polman uit. “Het zal blijven bij het rechtleggen van stoeptegels; het weghalen van kuilen en hobbels in straten; het op peil brengen van groen. De speelplaats nemen we ook onder handen maar dat gebeurt later pas.” Binnenkort zal de gemeente ook terugkomen op de Plussen die in dit gebied staan gepland.

 

 Juni 2012

Van Verschuerplein

Na de zomervakantie start BGB op het Van Verschuerplein. Het plein zal eind 2012 klaar zijn. In januari 2013 starten de werkzaamheden in de Van Oldenbarneveldtstraat, Broekstraat en Rietgrachtstraat. Afhankelijk van het winterweer zullen deze werkzaamheden half maart 2013 gereed zijn.

 

Het Broek

In juni 2012 legt de gemeente een nieuwe laag asfalt op het fietspad in de Stadhoudersstraat, dat flink is beschadigd door boomwortels.
Na de zomervakantie organiseert de gemeente een bewonersavond waarop ze de BGB plannen voor het Broek/Eilandje Urk zal presenteren. Bewoners krijgen dan de gelegenheid hun mening te geven, waarna de plannen eventueel aangepast kunnen worden.
Duidelijk is dat in het gebied tussen Valckenierstraat en Oldenbarneveldstraat ‘afkoppeling van het regenwater’ zal plaatsvinden. Dit betekent dat er naast het bestaande riool een tweede riool wordt aangelegd, waar het hemelwater via aparte putten naartoe zal stromen. Het voordeel: schoon water (regenwater) gaat niet naar de zuiveringsinstallaties, wat kosten bespaart. Het schone regenwater wordt via het nieuwe riool afgevoerd naar bijvoorbeeld sloten in de wijk, wat goed is voor het milieu. Voor deze werkzaamheden gaan de straten helemaal open.
Verder wordt het riool vervangen op de parallelwegen op het reeds vernieuwde stuk Johan de Wittlaan. Ook hier gaan de straten helemaal open. Het uiterlijk van de parallelwegen blijft straks vrijwel hetzelfde.
Eventuele andere maatregelen zijn nu in behandeling, zegt Sylvie Polman van de gemeente. Hij noemt als voorbeelden het veranderen van groen op bepaalde plekken of een andere inrichting van speelplekken. “Hoe en wat zullen we eerst presenteren op de bewonersavond.”

 

Statenkwartier

BGB Statenkwartier ligt stil. Dit komt doordat het college van B&W heeft besloten het BGB-programma aan te passen. Hierdoor is de planning gewijzigd. “We gaan achter Largas aan, maar dat ligt op stoom. Dat komt half 2013 op gang en duurt tot 2014. Daarna gaan we met BGB aan de gang.”

 

 April 2012

Bezuinigingen treffen uitvoering BGB niet

Arnhem moet fors bezuinigen. Ook op Buiten Gewoon Beter. Dit heeft echter geen invloed op BGB in het Arnhemse Broek, laat projectleider Sylvie Polman weten. “Er wordt niet geknabbeld aan het budget. We kunnen alle plannen uitvoeren. Ook de Plussen.”

Van Verschuerwijk

Van Verschuerplein

Half april is bekend hoe het nieuwe Van Verschuerplein eruit zal gaan zien. Dan komt de gemeente met het definitieve ontwerp. In het plan zijn opmerkingen van bewoners verwerkt, evenals de eisen van Volkshuisvesting, de oude eigenaar van het plein.
“Het bomenplan is aangepast”, zegt Stephan Bouwman van de gemeente. “In verband met de wortels van deze bomen zal het eerste deel van het plein niet worden verlaagd, zoals eerst het plan was. Verder zal duidelijk zijn waar bijvoorbeeld andere bomen komen te staan en details over speeltoestellen.”
Na de zomervakantie gaat de gemeente met het plein aan de slag. “Een jaar later dan gepland maar dat was nodig om in overleg tot het beste ontwerp te komen”, aldus Bouwman.

Omliggende straten
Als het Van Verschuerplein klaar is, gaat het BGB-werk verder in de omliggende straten: de Broekstraat en Johan van Oldenbarneveldtstraat. Daar zullen geen grote ingrepen plaatsvinden, de bestrating wordt hersteld en stoeptegels recht gelegd. Beide straten krijgen ook nieuwe lichtmasten. “Er komen klassieke lantaarnpalen aan één kant van de straat, namelijk aan de kant van het Van Verschuerplein.
De bomen in de Van Oldenbarneveldtstraat zijn al voor de winter om en om verwijderd, wat de straat een stuk lichter maakt.

 

Het Broek

De gemeente streeft ernaar in 2013 met BGB in Het Broek te beginnen. – vanaf Van Verschuerwijk tot en met Urk. Het werk zal in delen plaatsvinden omdat het samenvalt met Largas. “We gaan niet alles in een keer op de schop gooien”, zegt projectleider Polman. Meer kan hij er op dit moment nog over vertellen, behalve dat er verschillende varianten over de aanpak zijn. “Voor Largas komt er dit jaar een voorlichtingsavond en dan zullen wij ook in hoofdlijnen laten zien wat de plannen zijn.”
Duidelijk is wel dat zowel BGB als Largas doorlopen tot in 2014. Bewoners zullen bij een en ander betrokken worden maar hoe en wanneer is nu nog niet bekend.

Nieuw asfalt fietspad Stadhouderstraat
Boomwortels hebben op fietspad op de Stadhouderstraat veel hobbels veroorzaakt; sommige delen van het fietspad zijn een provisorisch hersteld. In de zomer juni/juli wordt het hele fietspad aangepakt. De bovenlaag gaat eraf en er wordt nieuw asfalt aangebracht.

 

 

 

 

Statenkwartier

De planning van BGB-werkzaamheden in het Statenkwartier zijn aangepast. Vanwege de bezuinigingen kunnen per jaar mindere projecten worden uitgevoerd. BGB Statenkwartier loopt hierdoor een jaar vertraging op. “We starten nu begin 2013 met de voorbereidingen”, zegt projectleider Polman. “Eerst maken we dan een overzicht van de knelpunten en vervolgens ontwerpen van de aanpak. De echte uitvoering start dan eind 2013, begin 2014.” Bewoners zullen te zijner tijd bij BGB worden betrokken.

 

 

 

Februari 2012

Vanwege het winterweer staat Buiten Gewoon Beter op een laag pitje. De gemeente maakt momenteel een planning voor 2012. Hoe de wijk door BGB kan verbeteren, laten bijgaande foto’s van de Van Verschuerstraat zien, waarop niet alleen de straat maar ook de woningen een fikse opknapbeurt achter de rug hebben.

 

December 2011

Van Verschuerwijk

Van Oldenbarneveldtstraat

Een aantal kastanjebomen op de Van Oldenbarneveldtstraat gaat verdwijnen, in het stuk tussen de Broekstraat en Johan de Wittlaan. Dit moet gebeuren om van de straat “een mooie laan met volgroeide kronen te maken”, zegt Stephan Bouwman van de gemeente.
“De bomen staan zo dicht op elkaar dat ze worden beperkt in hun groei”, legt hij uit. “Door er een paar tussenuit te halen krijgen ze weer ruimte waardoor de kronen mooier kunnen uitgroeien.” Ter verduidelijking wijst hij naar de Broekstraat. “Hier krijgen de bomen ook grotere kronen doordat ze verder uit elkaar staan.”
Het uitdunnen staat voor begin 2012 op het programma. Bewoners van de Van Oldenbarneveldtstraat hebben inmiddels een brief over de ingreep ontvangen.

Van Verschuerplein

De vier acacia’s bij het poortje op het Van Verschuerplein (op foto achterin) blijven behouden. Dit is besloten na overleg tussen wethouder Margreet Van Gastel en Volkshuisvesting.
Volkshuisvesting ging akkoord onder voorwaarde dat de bomen vitaal genoeg zouden zijn én dat ze op een goede bodem stonden. “We hebben toen onderzocht waar de wortels lopen, en die lopen inderdaad naar plekken waar water en voedsel aanwezig zijn”, zegt Stephan Bouwman. Dit heeft wel gevolgen voor het aan te leggen nieuwe plein. “Doordat de wortels heel ondiep lopen kan het plein niet worden verlaagd, zoals het plan was.”
De gemeente maakt nu in overleg met Volkshuisvesting een nieuw ontwerp, met behoud van de vier acacia’s, met wat minder nieuwe bomen en niet verdiept. Het middenplein met deels gras en een speelplek, en parkeerplaatsen eromheen blijft overeind.
Bouwman: “We hebben dus naar bewoners geluisterd, want hun voorstellen zijn meegenomen.” Naar aanleiding van bezwaren over poepende honden zegt hij: “Hondenbezitters kunnen met hun hond naar de nieuwe groenstrook in de Van Verschuerstraat. Dat is vlak om de hoek.”Het staat nog niet vast wanneer het werk op het plein van start gaat. De gemeente hoopt direct na de winter te kunnen beginnen.

Broekstraat
Wat staat er te gebeuren in de Broekstraat? De weg wordt iets smaller, waardoor er ruimte ontstaat bij de bomen. Ook zullen de grootste hobbels en kuilen uit de straat worden gehaald. De kinderkopjes blijven.

Van Verschuerstraat
Als het niet gaat vriezen, worden hier tegen het eind van dit jaar nieuwe bomen geplant (Christusdoorn). Verder wordt het hekwerk dit jaar nog in goede staat gebracht en worden de hondenuitlaatplekken ingezaaid.


 

Oktober 2011

Van Verschuerplein

Het opnieuw inrichten van het Van Verschuerplein is vertraagd omdat een aantal bewoners bezwaar hebben gemaakt om de vijf acacia’s op het plein te kappen. Er is besloten een nieuw ontwerp te maken waarin de bomen behouden blijven, na overleg tussen wethouder Margreet van Gastel en directeur Volkshuisvesting Gerrit Breeman. Zij komen hiermee tegemoet aan de bezwaren van de bewoners. Het is trouwens nog niet bekend of de bomen wel sterk genoeg zijn voor een complete herinrichting. Ook dat moet nog worden onderzocht.


Johan de Wittlaan klaar

Nadat een grondige opknapbeurt door Buiten Gewoon Beter, ligt de Johan de Wittlaan er weer als nieuw bij, zoals bijgaande foto’s laten zien.
 

Foto's: Inge van der Helm

 

 

September 2011

Het Broek

Het deel van de Johan de Wittlaan tot aan het spoorviaduct is tijdens de zomervakantie grondig opgeknapt. Op de foto worden palen geheid als steun voor rioleringsbuizen die op twee plaatsen zijn vernieuwd. 


Dit jaar beginnen de BGB-werkzaamheden in Het Broek. De gemeente maakt hierbij een onderscheid tussen ‘simpele’ maatregelen en ‘meerdere’ maatregelen. Stephan Bouwman van de gemeente: “Met die simpele maatregelen gaan we dit najaar aan de slag. Dan heb je het over het rechtleggen van stoeptegels, vervangen van lichtkappen van lantaarnpalen, bijwerken van groen of speeltoestellen. Daar merken bewoners meestal niet zo veel van. Ze zullen hier ook niet bij worden betrokken.”
Bewoners worden wel betrokken waar het gaat om ‘meerdere’ maatregelen. “Dan gaat de hele straat eruit zoals de Daendelsstraat en de Imhoffstraat. Daar willen we bewoners bij betrekken.” Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Vochtoverlast
De problemen met grondwater – en daardoor vochtproblemen in woningen - is in kaart gebracht. De volgende stap is nu om het water uit kelders en kruipruimtes te weren. “Dat is allereerst de taak van de woningcorporaties”, laat de gemeente weten. “Zij moeten zorgen voor oplossingen voor de afvoer van water rond hun woningen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van riolering- of drainagesystemen. De gemeente zorgt daarna dat dit water wordt afgevoerd door het openbaar riool of via zand onder de straten – want dat is droog genoeg.”
En mensen met een koopwoning? “Die kunnen ook meeliften, net als de woningcorporaties. Maar ook zij moeten eerst zelf voor een oplossing zorgen voor het water onder hun woning.”

Van Verschuerwijk

Voor de bouwvak zijn in de Van Verschuerstraat  nieuwe leidingen gelegd voor gas en elektra. Daarna is de straat als nieuw opgeknapt door Buiten Gewoon Beter (BGB). In het najaar worden er nog elf nieuwe bomen geplant. En in het voorjaar wordt er gras ingezaaid in de strook tussen stoep en straat aan de kant van de school. Ook komen er nog hekken om het voetbalveldje en de hondenuitlaatplek.

In het kruispunt Van Oldenbarneveldtstraat/Van Verschuerstraat wordt momenteel nieuwe riolering aangelegd. Het kruispunt komt er straks weer hetzelfde uit te zien als daarvoor.

De aanpak van het Van Verschuerplein loopt enige vertraging op. “Het is nog niet duidelijk wanneer we hier beginnen”, zegt Stephan Bouwman van de gemeente. “Bewoners zijn het nog niet eens over hoe het plein eruit komt te zien. Met name waar het gaat om bomen.” Het woord is nu aan de wethouder en Volkshuisvesting (de oude eigenaar van het plein). Zij moeten eerst met elkaar overleggen hoe het verder moet. Vanwege de vakantieperiode is dat overleg vertraagd.

Vanaf september vernieuwt Liander elektriciteitsleidingen en gaskabels in de Van Verschuerwijk. “De schop gaat de grond in, de straat eruit”, zegt Stephan Bouwman van de gemeente. Op het van Verschuerplein zal het werk ongeveer twee maanden in beslag nemen. In de Rietgrachtstraat, Van Oldenbarneveldtstraat en Broekstraat ongeveer drie maanden. Bouwman: “Als de leidingen erin liggen, gaan wij hier met BGB aan de slag.”

 

Juni 2011

Van Verschuerwijk

Het Van Verschuerplein gaat aanstaande oktober op de schop in het kader van Buiten Gewoon Beter. Het plein zal er dan meer gaan uitzien zoals het vroeger was, vertelt Stephan Bouwman van de gemeente. “Het authentieke karakter komt weer terug.”
Het plein zal daarom veertig centimeter dieper komen te liggen. Het wordt omsloten door groen, met bomen eromheen. Er komen doorkijkjes, bijvoorbeeld van de Rietgrachtstraat naar de school – dat is nu minder zichtbaar omdat er bomen voorstaan. En er komen parkeerplaatsen bij; de plaatsen waar nu ‘illegaal’ wordt geparkeerd worden officieel. Illegaal parkeren is straks niet meer mogelijk.
De gemeente neemt hiermee het basisontwerp van het plein over van Volkshuisvesting, tot voor kort beheerder van het plein. Dit ontwerp werd in april in de Paperclip aan bewoners gepresenteerd. “Toen zijn er nooit grote bezwaren gemaakt, ook niet tegen het vervangen van bomen”, zegt Bouwman.
Vlak het verschijnen van deze wijkkrant, bleek dat de steun onder bewoners misschien toch niet zo groot is. Daarom belooft de gemeente eerst nog goed uit te zoeken hoe groot het draagvlak voor het nieuwe ontwerp nu eigenlijk is.

De Van Verschuerstraat stond dit voorjaar al op z’n kop. Graafmachines legden de straat open toen er nieuwe leidingen werden gelegd voor gas en elektra. Als die er liggen, gaat de straat weer dicht. Dat gebeurt vóór de bouwvak. De straat is dan weer begaanbaar maar nog niet klaar. In het najaar gaat BGB daar aan de slag. Dan wordt de Van Verschuerstraat als nieuw opgeknapt.

Eind mei begon het graafwerk in de Rietgrachtstraat en het kruispunt Van Oldenbarneveldtstraat/Van Verschuerstraat. Ook hier worden eerst de leidingen voor gas- en elektra vernieuwd. Daarna gaat de straat weer dicht zodat ze weer begaanbaar wordt voor verkeer. BGB gaat hier in het najaar aan de slag.


Plussen Van Verschuerwijk en ’t Broek
Een groepje bewoners uit het Statenkwartier en ‘t Broek houdt zich bezig met Plussen. Plussen zijn wensen die zijn ingediend door bewoners om de wijk extra mooi of aangenaam te maken. Daarvoor stelt BGB extra geld beschikbaar. Onderstaande Plussen zijn inmiddels goedgekeurd.

· Bankjes verspreid in de wijk (Statenkwartier en het Broek)
· Vier bomen in stukje Heemskerckstraat bij Johan de Wittlaan
· Nieuwe inrichting parkeerterrein Aldi (bomen, struiken etc.)
· Mooiere uitstraling aan voorzijde Thuiszorg
· Picknicktafel bij De Blokhut
· Extra bomen op parkeerterrein Heinsiushof
· Nieuwe inrichting grasveld achter Adriaan Kluitstraat (parktuin en voetballen)
· Bomen in de Adriaan Kluitstraat
· Bomen in de Buysstraat
· Bomen in de Van Diemenhof

Van deze Plussen zijn intussen ontwerpen gemaakt door de bewoner in de Pluswerkgroep onder leiding van K3 Architectuur. Nu wordt bekeken hoe het met die ontwerpen verder moet, want misschien is niet alles mogelijk. “Denk aan bomen”, zegt HenkVelthorst van de gemeente. “Daar zijn veel aanvragen voor. Maar die kun je niet zomaar in de grond zetten, want in de bodem zit een wirwar aan draden. Daar mogen geen wortels tegenaan komen, anders zullen er bomen sneuvelen.”
Veel plussen staan bovendien gepland op het terrein van Volkshuisvesting, vervolgt Velthorst. “Daarom worden de ontwerpen nu eerst besproken met Volkhuisvesting. Dat doen we trouwens ook met de inbrengers van de ideeën; de bewoners dus. We willen weten of die er nog achter staan. In bepaalde gevallen zijn hun ideeën namelijk behoorlijk veranderd omdat ze anders te duur werden. Goed voorbeeld is het parktuintje achter de Bosch Kemperstraat.”
Ook moeten omwonenden van een Plus het ermee eens zijn dat die er komt, benadruk hij. “Dat willen we toetsen. Hoe dat weten we nog niet. We zullen de ontwerpen in elk geval wel op een folder presenteren. Wanneer worden de plussen uitgevoerd? Dat is verschillend. Een bankje kun je misschien snel plaatsen maar een boom pas als de rest van BGB klaar is.”


April 2011

Johan de Wittlaan

Stuk Voetiuslaan en spoortunneltje vernieuwd

De Johan de Wittlaan wordt tussen de Voetiuslaan en het spoortunneltje grondig aangepakt. Dit gebeurt in de zomervakantie, tussen 4 juli en 26 augustus. De rijbaan wordt helemaal opengebroken en is dan voor bussen en auto’s afgesloten. De parallelwegen blijven wel open. De werkzaamheden vallen samen met groot onderhoud aan de brug naar Westervoort, die dan ook is afgesloten.

De belangrijkste ingrepen

 • Op twee plaatsen wordt het riool vervangen. Het gaat om rioolbuizen die onder de weg doorlopen van eilandje Urk naar Het Broek. De ene buis ligt ongeveer bij de stoplichten bij TNT Post, de andere halverwege de straat. De weg gaat hier meters diep open. Op twee plekken vinden nog wat kleinere rioolwerkzaamheden plaats.
 • De bushalte wordt vernieuwd. Polman: “In de verharding van de bushalte is veel spoorvorming, de klinkers zijn verzakt. We gaan dat vak verhogen en van stevig beton maken. Doordat het wordt verhoogd, kunnen minder validen weer makkelijker in de bus komen.”
 • Het kruispunt bij TNT post wordt aangepast. Het vak voor rechtsaf verdwijnt. Ook de stoplichten hier verdwijnen. “Dit verhoogt de verkeersveiligheid”, zegt BGB-projectleider Sylvie Polman. “Als er geen stoplichten staan, zal men beter uitkijken. Nu rijden fietsers vaak gewoon door rood.” 
 • Het oude fietspad (rechts vanaf het spoortunneltje) gaat weg omdat het nog nauwelijks wordt gebruikt. Ter hoogte van De Bosch Kemperstraat komt een oversteek voor fietsers naar het fietspad aan de andere kant van de straat
 • Het fietspad (links vanaf het tunneltje) krijgt een nieuwe laag asfalt.
 • Het fietspad op de Voetiuslaan krijgt een asfaltlaag – daar liggen nu tegels.
  Omdat de straat open gaat, zullen zo nodig meteen kabels (Nuon) en waterleidingen (Vitens) worden aangepast. De gietijzeren waterleidingen worden van kunststof
 • Fietsers vanuit de stad richting Presikhaaf steken nu vaak over op het onduidelijke kruispunt achter de Aldi. “Fietsers moeten officieel vóór de Symfonie langs”, zegt projectleider Polman. “We gaan die route vanuit de Stadhoudersstraat duidelijker aangeven met witte strepen. Ook zullen we het kruispunt achter de Aldi aanpassen.” Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend.
 • .

De werkzaamheden in de zomervakantie vallen samen met groot onderhoud aan de brug naar Westervoort, die dan ook is afgesloten. “Dit is het ideale moment”, zegt Polman. “In de zomervakantie is er minder verkeer en kinderen gaan niet naar school. Daardoor hebben minder mensen hinder van overlast.”
Woningen, winkels en bedrijven aan de kant van eilandje Urk blijven tijdens de ingreep bereikbaar. Mochten de werkzaamheden voor klein bedrijfjes toch problemen opleveren, dan zoekt de gemeente naar een individuele oplossing.
Bewoners van eilandje Urk kunnen straks uiteraard de wijk uit. Het kan zijn dat dit maar op één plek mogelijk is; sommige bewoners zullen dan een kleine omweg moeten maken om hun wijk uit te komen.


De planning
De eerste werkzaamheden beginnen al op 10 juni, dus vóór de officiële aftrap op 4 juli. De reden? “We kunnen ons geen onverwachte vertraging veroorloven. Alles moet klaar zijn als op 26 augustus de brug bij Westervoort weer open gaat. Daarom gaan we vast aan de slag, bijvoorbeeld met het fietspad op de Voetiuslaan.”


18 mei inloopavond

Wilt u eens rustig bekijken wat er allemaal gaat gebeuren? Loop dan binnen op 18 mei in de Symfonie (19.30-21.00 uur). Er is dan een inloopavond met informatie (waaronder tekeningen) over de werkzaamheden, de bereikbaarheid en de fases waarin wordt gewerkt. Ook BGB-projectleider Sylvie Polman is deze avond aanwezig om vragen te beantwoorden.

Reacties:
bgbhetarnhemsbroek@arnhem.nl of
0900 – 1809 (lokaal tarief)
 

 

 

 

Maart 2011

Johan de Wittlaan afgesloten

In de zomervakantie (4 juli-26 augustus) is de Johan de Wittlaan afgesloten tussen het spoortunneltje en de Voetiuslaan. Dan zal het asfalt worden vernieuwd op zowel de rijbaan als het fietspad. Het nauwelijks gebruikte tegelfietspad wordt verwijderd. Ook de verkeerslichten bij TNT Post verdwijnen.
De werkzaamheden vallen samen met de afsluiting van de brug naar Westervoort, die dan ook zal worden afgesloten. Bussen en autoverkeer worden omgeleid. Winkels, woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Meer informatie volgt over enige tijd.

 
Van Verschuerwijk


Het werk in de Van Verschuerstraat is echt begonnen. De bomen zijn al weg. Onlangs is begonnen met het verleggen/vervangen van waterleidingen (Vitens) en elektriciteitskabels (Liander). Dit zal tot half mei duren. Half mei begint de gemeente met het vervangen van de riolering en verdere nieuwe inrichting van de straat. De gemeente wil de straat voor de zomervakantie ‘spik en span’ hebben. Met uitzondering van de bomen; deze worden in het najaar geplaatst.
Omdat bewoners zich niet konden vinden in het ontwerp van het Van Verschuerplein, wordt daar opnieuw naar gekeken. Bewoners zijn bang dat het geplande gras bijvoorbeeld zal leiden tot overlast door voetballen en hondenpoep.

 

 

Februari 2011

Van Verschuerwijk

Dit voorjaar gaat BGB echt beginnen in de Van Verschuerwijk. Dan trekken werklui de wijk in en gaat de schop de grond in. De Van Verschuerstraat is het eerst aan bod. Over plannen voor de rest van de Van Verschuerwijk is er binnenkort een bewonersavond. Bewoners ontvangen daarvoor nog een uitnodiging.

Tijdens deze bewonersavond presenteert de gemeente het ontwerpplan van het Van Verschuerplein. In dit plan zijn de reacties van bewoners op een eerder plan verwerkt. Verder zal die avond duidelijk worden wat er staat te gebeuren in de omringende straten van de wijk Van Verschuerplein, Van Oldenbarneveldtstraat, Rietgrachtstraat en stukje Broekstraat.
Een ding is zeker: in de straten komen gezellige, klassieke lantaarnpalen.
Alleen de stoep van de Rietgrachtstraat valt onder BGB, vervolgt projectleider Sylvie Polman. “De straat niet. Die blijft voorlopig zo en zal in de toekomst in een ander project worden aangepakt.” Wanneer en hoe kan hij niet zeggen.
Er is één uitzondering: de kruising Rietgrachtstraat - Van Verschuerstraat, ofwel de oversteekplaats van het fietspad. Polman: “Die kruising gaan we verhogen. Er komt een plateau waardoor auto’s op de Rietgrachtstraat moeten afremmen. En in de Van Verschuerstraat zelf worden ook drempels gelegd, zodat auto’s daar niet doorheen kunnen blazen.”

Bomen Van Verschuerstraat

In de Van Verschuerstraat komen bomen, Valse Christusdoorn genaamd. De boom groeit snel en verschaft daarom vlug schaduw. Hij kan 20-30 meter hoog worden. Kenmerkend zijn de grote doornen aan stam en takken. De bomen geven de straat het karakter van een laan.
Bewoners wilden eerst een andere boomsoort (zwarte berk) maar die bleek niet geschikt omdat de diepe wortels leidingen en riolering beschadigen. Na een enquête onder bewoners kwam de Valse Christusdoorn uit de bus.


Driehoekje

 

Het rommelige ‘driehoekje’ hoek Rietgrachtstraat-Broekstraat valt ook niet onder BGB. Ook dit zal op een later moment worden aangepakt. Wanneer is niet bekend.

 

 

 

 

 

Johan de Wittlaan
In de zomer zal BGB op de Johan de Wittlaan beginnen met het stukje tussen kruising Voetiuslaan en spoorwegviaduct.

 

 

 

November 2010

Achter de schermen werkt de gemeente moneteel hard aan Buiten Gewoon Beter. Ze heeft onder meer veel onderzoek gedaan naar het hoge grondwater en weet nu welke aanpak het beste om dat aan te pakken. Zeer binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief van het project. Daarin praat de gemeente u helemaal bij!

Het afgelopen jaar is het grondwater in Het Broek doorlopend gemeten. Daardoor heeft de gemeente nu een goed beeld van de situatie onder de grond, en een aanpak bedacht om de hoge grondwaterstand te verminderen.
Ook is de bestaande riolering gecontroleerd. “We weten nu welke stukken we kunnen repareren en welke stukken we moeten vervangen”, laat de gemeente weten. “In veel straten zal een apart riool worden aangelegd voor regenwater.”


 


September 2010

Verschuerwijk

Van Verschuerstraat: zo snel mogelijk in 2011 aan de slag

De schop gaat nog niet de grond in, in de Van Verschuerstraat. “We hadden gedacht vóór de bouwvak te kunnen beginnen”, zegt BGB-projectleider Johan Sikes, “maar dat is niet gelukt.”

De reden? Eerst moet de riolering eruit. Die wordt vervangen door twee rioleringsbuizen: één voor het regenwater op straat, en één