Buiten Gewoon Beter

 

Buiten Gewoon Beter

De openbare ruimte in het Arnhemse Broek moet er overal weer acceptabel uit gaan zien. Daarom staat er de aankomende twee jaar een flinke opknapbeurt op stapel van de openbare ruimte - straten, stoepen, perkjes, plantsoenen, speelplekjes. Dit gebeurt met het programma Buiten Gewoon Beter (BGB).

 

 

 

Kaart met geplande werkzaamheden in 2016

Begin 2016 gaan in Het Broek, Statenkwartier en Eilandje Urk de laatste BGB-werkzaamheden in uitvoering. Klik op hier om te zien waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

De bewoners die in een van deze gebieden wonen hebben inmiddels ook een brief ontvangen, waarin per straat de werkzaamheden worden vermeld

Planning

De precieze planning is afhankelijk van de aannemer. Vlak voor de werkzaamheden in uitvoering gaan, brengt de aannemer (firma Dusseldorp) u daarover per straat middels een brief op de hoogte.

 

Lees meer over Buiten Gewoon Beter