Aanvraagformulier financiële bijdrage

 

Voor meer Voorwaarden en meer informatie klik hier
 

     Aanvraag wijkbudget ten behoeve van het Arnhemse Broek

 

Naam aanvrager:

 

Adres:

 

Telefoonnummer:

 

E-mailadres:

 

IBAN Rekeningnummer aanvrager

 

IBAN Rekeningnummer leverancier(om rechtstreeks over te maken naar leverancier inclusief factuur in de bijlage)

 

 

Doel van het project / activiteit:                    

                       

 

 

 

Omschrijving van het project / activiteit:           

 

 

 

Tijd en plaats van uitvoering;

 

 

Aantal deelnemers uit de wijk:

 

Wijkbewoners

 

Andere samenwerkingsvormen

(organisaties/stichtingen/ondernemers)

 

 

 

Hoe worden wijkbewoners betrokken bij dit project / aanvraag?

 

 

 

 

Is er samenhang met andere intitatieven en/of projecten in de wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Begroting van het project:

 

 

Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal (€)

 

 

 

 

 

Gevraagde bijdrage van het wijkbudget:                                         €         ……………….

 

 

Datum:         ……………………………                       Handtekening:       …………………………

 

 

 

=================================================================

Let op: Het onderstaand formulier komt te vervallen

Vergeet niet het formlier te verzenden (helemaal onderaan)

Naam activiteit/project *:
Naam aanvrager/contactpersoon *:
Adres *:
Postcode *:
Telefoonnummer *:
Faxnummer:
E-mail *:Bestand 1:
Bestand 2:
Bestand 3:
Bestand 4: